експорт > пазари


Какъв е профила на компаниите, които най-често се възползват от застраховане на финансови рискове

Анна Кършовска пред exporter.bg, за сроковете на отсрочено плащане за държавите от Югоизточна Европа

Българските фирми не могат да бъдат конкурентни на международните пазари, ако продължават да изскват от своя партньор да плати в аванс, за да получи стоката.


Кредитните застрахователи като Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) по цял свят (или агенциите за експортно застраховане, както са по-известни), са ключов помощник при реализиране на всеки бизнес.

Пазарните условия във всяка държава - политическа и икономическа стабилност, състоянието на банковия сектор, междуфирмената задлъжнялост и други, се променят непрекъснато. Като резултат от това все повече се налага не само отсрочването като начин на разплащане, но и по-дългите кредитни срокове.

Българските фирми не могат да бъдат конкурентни на международните пазари, ако продължават да изскват от своя партньор да плати в аванс, за да получи стоката. Затова кредитното застраховане е ефективен и доказал се през десетилетията финансов механизъм за стабилизиране и разширяване на бизнеса.

Чрез своите застрахователни полици БАЕЗ е предоставила покритие на стотици български компании за покритие на рискове, свързани с рисковете от неплащане на външните пазари. В допълнение на това БАЕЗ е подпомагала разработването на схеми за получаване на допълнително финансиране на дейността на българските фирми.

Срещу какъв вид рискове има най-голям интерес?

Традиционно най-голям интерес има към търговския риск, т.е. рискът, свързан с купувача. При този риск се покриват забавяне на договореното плащане от страна на купувача и обявяването му в несъстоятелност.

Малък процент от кандидатстващите за застраховане биха искали застраховката да покрива и нетърговския риск, т.е. политическия риск на държавата на купувача – събития и актове на правителството на чуждестранната държава, които възпрепятстват получаването на плащането.

Причините за това донякъде са нарастващите договорени срокове на плащане между българските и чуждестранните фирми. От опита на БАЕЗ средните посочени срокове на отсрочено плащане за държавите от Югоизточна Европа за 2014 г. са следните: Турция – 169 среден брой дни отсрочване, Македония – 98, Косово – 70, Черна гора – 69, Гърция – 55 и Хърватска – 66 дни.

Какъв е профила на компаниите, които най-често се възползват от застраховане на финансови рискове?


Не може да се дефинира точно профилът на компаниите, които ползват такъв тип застраховане. Техният размер варира от много малки микро предприятия до многонационални компании с оборот над 100 млн. лева.

Преди години по-голямо търсене имаше от по-големи компании - експортно-ориентирани, с чуждестранна собственост и мениджмънт, както и такива, които поддържат собствена система или отдел за следене на кредитния риск и експозициите към своите контрагенти.

През последните няколко години се наблюдава тенденция на кандидатстване от страна на по-малки компании, което показва по-широко разпространение на информация за този продукт, както и по-голямата осъзнатост на собствениците и мениджърите на компаниите да контролират рисковете, да се стремят към по-голяма стабилност на компанията и да имат желание да развиват компанията не само като обороти, но и на нови пазари.

Анна Кършовска, директор на Дирекция "Застраховане и презастраховане и бизнес развитие" в Българска агенция за експортно застраховане

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер