финанси > инвестиции


Европейски шампион по инвестиции

С 394,7 милиона евро Холандия е инвеститор номер 1 в България до момента

На другият полюс с най-голям отлив на капитали са Германия, Великобритания и Гърция. Това са главно плащания по вътрешнофирмени кредити.

Холандия е инвеститор номер 1 в България до момента. Инвеститори от страната на лалетата са вложили в различни проекти у нас 394,7 милиона евро, сочат данните на БНБ за периода януари - май 2012 година.

С това страната на лалетата заема първото място в списъка на инвеститорите у нас. На второ място с доста по-скромните 100,5  милиона евро се нарежда Швейцария.

На другият полюс с най-голям отлив на капитали са Германия, Великобритания и Гърция. Това са главно плащания по вътрешнофирмени кредити. Съответно има отлив на германски (-247,3 млн. евро), британски (-65,8 млн. евро) и гръцки (-62,6 млн. евро) капитали.

Като цяло преките чуждестранни инвестиции в България за първите пет месеца на годината са 473,8 млн. евро, което е 1,2% от БВП.  Това показват данните на БНБ. През 2011 г., за същия период от време, сумата на чуждите вложения е била 72,2 млн. евро, което е 0,2% от БВП.

Спрямо миналата година сегашните данни говорят за едно добро постижение – близо шест пъти скок на чуждите вложения у нас.

Най-много пари са дошли в нашата икономика по линия на вътрешнофирменото кредитиране –налице е положителен поток от 104,7 млн. евро, след като за петте месеца на миналата година чуждите фирми бяха върнали 171,8 млн. евро повече от новополучените кредити.

Следват вложенията в имоти. Чуждестранни лица са придобили недвижими имоти за 98,1 млн. евро при 72,5 млн. евро за януари - май 2011 г.

Единствено реинвестираната печалба се свива от 39,4 млн. евро през януари - май на 2011 г. на 22,5 млн. евро през тази.

Привлеченият дялов капитал възлиза на 346,7 млн. евро, докато за миналата година е бил 204,6 млн. евро.

Данните на БНБ за платежния баланс сочат, че през май 2012 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 64,2 млн. евро при излишък от 104,2 млн. евро през същия месец на миналата година.

За първите пет месеца на годината дефицитът е 671,6 млн. евро (1,7% от БВП) при дефицит от 99,9 млн. евро (0,3% от БВП) преди година.

Причина за дефицита е в превишението на вноса над износа с 417,5 млн. евро през май и 1654,2 млн. евро (4.2% от БВП) за петмесечието.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер