експорт > пазари


Расте делът на износа в общо застрахования обем

Застрахованият износ към 9-месечието на 2012 г. представлява 74 % от този, застрахован през 2011 г.

През 2011 г. БАЕЗ е застраховала доставки по износа в размер на 533 296 хил. лв., а към 9-месечието на 2012 г. - 396 139 хил. лв.

За 2011 г. и 9-месечието на 2012 г. БАЕЗ може да се похвали със следните тенденции в цифрите, характеризиращи резултатите от дейността ни:

През 2011 г. БАЕЗ запази тенденцията на активен растеж, който се формира още през 2008 г. Все пак трябва да се отбележи и известно задържане. Спрямо предходната 2010 г. застрахованият износ нараства с 20 %, застрахованите доставки на вътрешния пазар – с 19 %. Застраховката на кредити и финансирания, която през 2010 г. отбеляза спад, отново възвръща своите позиции. Като цяло ръстът в общия обем на застрахованите обороти е 19 %.

Делът на застрахования износ от общо реализирания износ на страната е 1,35 %, което засега не е особено задоволителен процент, но считаме, че с усърдие и постоянно разясняване на смисъла и ползите от застраховките на БАЕЗ, този дял ще нарастне и износителите ще навлизат по-уверено и с по-минимизирани рискове на външните пазари.

Разпределението на застрахования износ по държави следва този на традиционните партньори на България: Европа – 92 %, с най-голям дял са страните от Европейския съюз – 67,33 %, като най-голям дял имат: Германия – 11 %, Румъния – 11 %, Италия – 8 %, Полша – 8 %, Франция – 5 %, Великобритания – 5 % и други с дял под 4 %.

Изплатените през 2011 г. обезщетения нараснаха с 3 % спрямо предходната 2010 г. и са почти изцяло по непогасени задължения на купувачи от Европа – 98 %, основно от страните членки на Европейския съюз – 88 %. С най-голям дял изплатени обезщетения поради некоректни платци са : България – 69 %, а по застраховки на плащанията по износа – за Италия – 7 %, Русия – 5 %, Гърция – 4 %.

През 2011 г. БАЕЗ е застраховала доставки по износа в размер на 533 296 хил. лв, а към 9-месечието на 2012 г. - 396 139 хил. лв. На база на отчетените данни за 9-месечието бихме могли да считаме, че:

- се запазва тенденцията на нарастване на дела на износа в общо застрахования обем;

- застрахованият износ към 9-месечието представлява 74 % от този, застрахован през 2011 г. и поради тази причина считаме, че общият застрахован износ ще достигне и дори ще надхвърли този на предходната година.

Светлана Милкова, директор на Дирекция “Застраховане и презастраховане“ към Българската агенция за експортно застраховане


(От презентацията й пред журналистите по време на пресконференцията в БТА, където сайтът на успелите българи в експортния бизнес exporter.bg представи класация на компаниите в България по приходи и ръст на приходите за 2011 година. )


На снимката (отляво надясно): Светлана Милкова – директор на Дирекция “Застраховане и презастраховане“ към Българската агенция за експортно застраховане, Димитър Дженев – главен редактор на exporter.bg, водещата Биляна Боянова и Мадлена Василева - мениджър в “Актив”, който отговаря за проекта “Класации”.

Снимка: Стефан Марков

 

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер