експорт > пазари


Да застраховаш финансовия риск във Великобритания

Малкият бизнес на Острова изживява по-големи трудности отколкото големите компании

Великобритания се счита за пазар с нисък риск, но въпреки това има случаи на просрочия от британски купувачи, коментират от „Българска Агенция за Експортно Застраховане”

Малкият бизнес изпитва значително по-големи затруднения в сравнение с по-големите компании. Това сочат данните от Индекса на проблемите в бизнеса от последното изследване на R3 - Британската асоциация на професионалистите, работещи в областта на възстановяване на бизнеса

Информацията е събрана въз основата на проведени 500 телефонни интервюта със собствениците или финансовите мениджъри на малки, средни и големи компании във Великобритания

Според това изследване 37 % от малките компании на пазара на Острова отчитат намалени печалби, в сравнение с 19 % от компаниите от средния бизнес и едва 7 % от големите фирми.

24 %  редовно използват максимума от одобрените им лимити по овърдрафтите си, от средните – само 6 %, докато от големите компании нито една не е предоставила такава информация.

Всъщност при малкия бизнес се наблюдават всички тревожни бизнес показатели, с изключение на правенето на съкращения. 17 % от големите предприятия е трябвало да правят съкращения, докато при малките се е налагало само при 12 % от тях.

Лий Манинг, президент на R3, коментира резултатите по следния начин: „Дребният бизнес влага повече усилия в борбата с кризата, защото той обикновено има по-ограничен достъп до капитал. Явно влагането на средства в малък бизнес е по-малко привлекателно за инвеститорите, в сравнение с инвестиране от типа на джойнт-венчъри или компании и проекти с по-крупни обеми и суми.“

„Малкият бизнес е често по-чувствителен към която и да било промяна в обстоятелствата в дейността, като например загуба на основен клиент или увеличен натиск от страна на кредиторите. За малката компания е доста по-трудно да диверсифицира бизнеса си достатъчно бързо, за да промени дейността си в отговор на такива събития, тъй като обикновено няма достъп до подходящи ресурси, за да финансира реструктурирането си“, коментира Манинг.

И допълва: „Голямата компания е по-вероятно да има средствата за реструктуриране, като например преместване или намаляване на щата. Поради тази причина не е учудващо, че една от областите, в които големите компании изпитват затруднения, е правенето на съкращения – когато условията на търговия се влошат или станат по-трудни, големите компании имат възможността да намалят броя на персонала, докато премине бурята.”

Броят на случаите на компании, които изпитват проблеми в бизнеса, са нараснали през 2012 година, според изследването на R3. 33 % от компаниите отчитат намалени печалби; 20 % редовно използват максимума от банковите си овърдрафти; почти една трета (31 %) са посочили намаление в обема на продажбите, а на 10% се е налагало да правят съкращения в персонала.

Несигурността, която биха срещнали българските износители, реализирайки доставки за компании от британския пазар, може да бъде туширана със застраховка финансов риск, повече позната като застраховка на плащането.

„Ефектът от сключването на такава застраховка не е едностранен, т.е. не само се минимизира риска от неполучаване на дължимото плащане” – коментира за exporter.bg Анна Кършовска (на снимката), ръководител служба „Бизнес развитие и контролинг” на „Българска Агенция за Експортно Застраховане” ЕАД (БАЕЗ).

„С този инструмент българските компании получават свободата да започнат да работят с непознат британски партньор, както и да предоставят отсрочване на плащането, ако до този момент не са били достатъчно сигурни в това”, казва тя.

Относно опита на Агенцията при застраховане на риска на британските партньори Анна Кършовска допълва: „Имаме много голям опит в застраховането на износни сделки за британски компании. Като цяло Великобритания се счита за ниско рискова държава.

За 2012 г. нямаме предявени претенции за изплащане на обезщетения във връзка с неплатени фактури от британски купувачи. Но към 17 януари  т.г. дължимите просрочени вземания на български фирми от британски длъжници възлизат на над 890 хил. лева, което е една доста сериозна сума. Това означава, че във всеки един момент наш клиент може да предяви изплащане на щета, което показва, че също безрискови пазари няма.”

Според данни на „Българска Агенция за Експортно Застраховане” компаниите, които се възползват от подобен тип застраховане са от сектори като машиностроене, производство на текстил, части за автомобилостроенето, химическа промишленост, търговия с метали, козметика, транспорт, винопроизводство и др.


 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер