коментари > анализи


Ръст в производството на тютюневи изделия и метали

С между 20 и 30% ръст спрямо предкризисните нива са производството на електрически съоръжения и това на хартия, картон и изделия от тях

През последните пет години с 44% намалява производството на текстил и изделия от него без облекло, а с 40% е намалението при производството на метални изделия, без машини и оборудване. Има спад с 35 % при добива на неметални материали и суровини.

Най-голям спад в производството през последните пет години бележат сектори като “обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм”. При тях спадът е 50 %, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

С 44% намалява производството на текстил и изделия от него без облекло, а с 40% е намалението при производството на метални изделия, без машини и оборудване.

Има спад с 35%  при „добив на неметални материали и суровини“ и „производство на изделия от други неметални минерални суровини”.

Според анализ на данните от НСИ най-силно засегнати са три сектора свързани със строителството и недвижимите имоти, а именно производство на метални изделия (без машини и оборудване), както и секторите свързани с неметалните суровини (производство на цимент, тухли, вар, плочки, керемиди).

Производството на обувки и текстил пък намалява поради силната конкуренция от Турция, Китай и други страни.

И въпреки, че през януари 2013 г. промишленото производство отчете спад с 5% спрямо януари 2008 г., все пак има сектори със значителен ръст, показват данните на НСИ.

В рамките на последните пет години водач с ръст от 180 % е производството на тютюневи изделия, но това едва ли е някаква изненада. Секторът е приватизиран на 100%, като първо бяха продадени цигарените фабрики в Пловдив и Стара Загора, а след това и Булгартабак холдинг с двете фабрики в София и Благоевград. В момента около 90% от производството на София-БТ и Благоевград-БТ е за износ.

Доста по-назад, но все пак с ръст от 41%, е сектор „производство, неквалифицирано другаде“. На трето място по ръст е производството на основни метали с 33,5% ръст. Последното също не е учудващо тъй като компании като Аурубис България (бивше МДК Пирдоп), Асарел-Медет и КЦМ Пловдив са едни от най-големите в България.

С между 20 и 30% ръст спрямо предкризисните нива са производството на електрически съоръжения и това на хартия, картон и изделия от тях.

Ръстът при електрическите съоръжения се дължи на износа на производства от Западна Европа към България, като тук се произвеждат много части. Производството на хартия и картон пък е част от сектора на дървообработването, който се опира на едно от богатствата на България, а именно горите.

Изводът, който се налага е, че секторите с ръст над 20% не са случайни. Или имаме сериозна суровинна база, като производството на мед и дървесина, или разчитаме на традиции, като производството на тютюневи изделия или на традиции и износ на производства към България, какъвто е случая с електрическите съоръжения.

Данните на НСИ сочат още, че ръст отчитат и сектори като енергетика и фармация.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер