финанси > банки


Инвестиционен план за Европа: СИБАНК и ЕИФ подписаха първото за България споразумение за МСП

Споразумението ще позволи на СИБАНК да предостави 200 млн. лв. (близо 100 млн. евро) под формата на кредити за МСП в България през следващите три години

Кредитите ще бъдат предоставени в резултат на гаранция от ЕИФ по програма COSME с финансовата подкрепа на ЕК. Споразумението ще даде възможност на СИБАНК да предостави допълнително финансиране при благоприятни условия за над 1 000 МСП.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и СИБАНК подписаха първото за България споразумение по програма COSME с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чрез който Инвестиционният план за Европа се прилага от Европейската комисия и Групата на ЕИБ.

Споразумението ще позволи на СИБАНК да предостави 200 млн. лв. (близо 100 млн. евро) под формата на кредити за МСП (малките и средни предприятия) в България през следващите три години. Кредитите ще бъдат предоставени в резултат на гаранция от ЕИФ по програма COSME с финансовата подкрепа на Европейската комисия (ЕК). Споразумението ще даде възможност на СИБАНК да предостави допълнително финансиране при благоприятни условия за над 1 000 МСП.

Заместник-председателят на Европейската комисия за бюджета и човешките ресурси Кристалина Георгиева заяви: „Това са прекрасни новини за българския бизнес и българската икономика. В толкова трудна икономическа обстановка се нуждаем от възможно най-много инвестиции. Затова използваме бюджета на ЕС, за да предоставим 200 млн. лв. за кредитиране на МСП. Насърчавам фирмите да се възползват от тези кредити.“

Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България каза: „Това е една голяма стъпка не само за България, но и за целия Европейски съюз в посока на възстановяване на европейската икономика.“ 

Алесандро Тапи, директор на отдел „Гаранции, секюритизация и микрофинансиране“ в ЕИФ, коментира подписването в София: „За мен е удоволствие да подпиша първото за България споразумение за МСП гаранции на ЕФСИ по програма COSME. Чрез съвместната си работа СИБАНК и ЕФСИ ще ни дадат възможност да увеличим подкрепата за фирмите и да помогнем на предприемачите да разширяват и да развиват бизнеса си. Подкрепата на СИБАНК за българските МСП, които имат нужда от финансиране, с помощта на ЕФСИ, ще даде възможност на предприемачите да развиват бизнеса си и да създават работни места“.

Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК, подчерта: „Това е не само първото гаранционно споразумение по програма COSME за България, но и едно от първите в Европа. С подписването му оборихме първоначалния скептицизъм  и доказахме, че това е реално работещ механизъм в подкрепа на малкия и среден бизнес, върху който се гради европейската икономика.“

Това е една от първите транзакции по програма COSME в Европа, която се подписва с подкрепата на ЕФСИ. Споразумението отразява ангажимента на Групата на ЕИБ да отговори бързо на призивите от държавите членки, Европейската комисия и Европейския парламент за бързо стартиране на конкретни инициативи по ЕФСИ, които ускоряват транзакциите по кредитиране и гарантиране и насърчават заетостта и растежа в ЕС.

ЕИФ

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от Групата на Европейската инвестиционна банка. Неговата основна цел е да предоставя подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП) в Европа като им помага да получат достъп до финансиране. ЕИФ проектира и разработва рисков капитал и капитал за растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, насочени конкретно към този пазарен сегмент. В тази си роля ЕИФ спомага за постигане на целите на ЕС в подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойна дейност, предприемачеството, растежа и заетостта. В края на 2014 г. общите нетни ангажименти на ЕИФ към фондове за дялово участие възлизат на над 8,8 млрд. евро. Със своите инвестиции в над 500 фонда ЕИФ е водещ участник в европейския рисков капитал поради техния мащаб и обхват, особено във високотехнологични сегменти и сегменти в начален етап на развитие. В края на 2014 г. портфейлът на ЕИФ от гаранции по кредити възлиза на повече от 5,6 млрд. евро в над 350 операции, с което се нарежда между основните гаранти за кредити за европейските МСП и водещ гарант в областта на микрофинансирането.

СИБАНК

СИБАНК е част от белгийската KBC Груп и една от най-активните български банки в прилагането на европейските финансови инструменти в подкрепа на малките и средните предприятия в България. Банката разполага с дългосрочна програма за предоставяне на кредити за МСП при преференциални условия и намалени изисквания за обезпечаване. СИБАНК работи в сътрудничество с различни международни и национални финансови институции, между които Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие, Банката за развитие на Съвета на Европа, Българската банка за развитие, Националния гаранционен фонд и др. 

С помощта на четирите кредитни линии на стойност над 150 млн. евро, получени от ЕИБ през последните седем години, СИБАНК предостави подкрепа на над 500 бизнес проекта при по-ниски лихвени условия с минимум 0.60% спрямо стандартната цена на кредитите.  Банката е финансирала над 470 проекта на МСП на обща стойност над 62 млн. евро при намалени с 50% изисквания за обезпечаване и лихви с до 2,5% по-ниски от стандартните чрез гаранционния инструмент по JEREMIE, управляван отново от ЕИФ.

COSME

COSME е програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (МСП), която се осъществява в периода 2014-2020 г.  С общ бюджет от 2,3 млрд. евро COSME мобилизира кредити и капиталови инвестиции за МСП в Европа. Инструментът за кредитни гаранции COSME подкрепя гаранции и контрагаранции на финансови институции с цел да им помогне да предоставят повече кредити и лизингово финансиране на МСП. Този инструмент включва и секюритизация на портфейлите с дългово финансиране на МСП. Програма COSME инвестира и чрез Капиталовия механизъм за растеж в капиталови фондове, които предоставят рисков капитал на МСП основно в етапите на разширяване и растеж. Програма COSME доразвива постиженията на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP) (2007-2013 г.), която мобилизира кредити на стойност над 19 млрд. евро и рисков капитал на стойност 3 млрд. евро за повече от 370 000 МСП в Европа.

На снимката: От дясно наляво - Франк Янсен, Петър Андронов, Алесандро Тапи, Огнян Златев

За достъп до финансиране от ЕС предприятията могат да се свържат със съответните финансови институции в своите държави: www.access2finance.eu.

Инвестиционен план за Европа

За контакти с медиите:
ЕИФ: David Yormesor, тел.: +352 42 66 88 346, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
СИБАНК: Даниела Боянова, тел.: +359 2 9029 330, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Европейската комисия: Annika Breidthardt, тел.: +322 295 6153, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер