експорт > пазари


Петър Петров: Предоставяме качествени услуги, сравними с тези на големите световни компании

Консултантът по мениджмънт на Гопет Транс ЕООД разкрива пред exporter.bg кое прави компанията силна на външните пазари

„Въпреки сериозните предизвикателства и нарастващата конкуренция, успяхме да запазим темповете на развитие и да привлечем доста нови клиенти“, казва Петър Петров

Г-н Петров, кое предопредели за втора поредна година Гопет Транс ЕООД да спечели наградата на сайта exporter.bg  “Експортьор на годината" за Най-големи приходи от експорт в сектор Сухопътен транспорт, Воден транспорт, Въздушен транспорт, Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта?

- Не бих казал, че целенасочено сме се стремили към спечелване на наградата на Exporter.bg. Основното според мен е амбициите ни като компания за развитие на бизнеса и удовлетворяване на  нуждите на нашите клиенти. Разбира се постигнатите  резултати са в най-голяма степен плод на мотивацията на екипа на Гопет Транс.

Въпреки сериозните предизвикателства и нарастващата конкуренция, успяхме да запазим темповете на развитие и да привлечем доста нови клиенти. 

Кое прави Вашата компания толкова успешна на външните пазари?

- Трудно е да отговоря еднозначно, но  може би на първо място бих изтъкнал желанието ни да предоставяме качествени услуги, които да са сравними с тези на големите световни и европейски компании в сектора. Опитваме се да се наложим като надежден и устойчив партньор за нашите клиенти.

Мария Велева, изпълнителен директор на Застрахователен брокер Балкан АД, връчи на Петър Петров призът "Експортьор на годината" за 2014 г.

Разбира се това е заложено и в мисията на компанията ни: „Да осигурим професионални и дългосрочни транспортни и логистични решения, като предлагаме висококачествени услуги и оптимални условия за развитие на бизнеса на нашите партньори“.

Стремим се винаги да оправдаем в реалност нашето послание към партньорите ни. Опитваме се да се учим от най-добрите и съответно да бъдем най-добри в сферата, в която работим.

Кои бяха най-важните бизнес цели - в експортен и вътрешен план, които Вашата компания успя да постигне през 2015 г.?


- На първо място бих откроил развитието на интермодалните превози от и за България. Както знаете, ние сме пионерите на този тип превози от България и основната ни задача през годината беше да разширим обема и обхвата на този тип превози, като същевременно усъвършенствахме вътрешната ни организация.

Мисля, че до голяма степен успяхме да се справим с това предизвикателство, макар че искам да добавя, че някои от предварителните ни планове  не успяха да се реализират по различни причини, за съжаление повечето от тях чисто организационни или административни.

Друго значително събитие за нас са нвестициите в складови площи у нас, в Румъния  и Гърция, с които значително разширихме възможностите ни за предлагане на чисто складови и логистични услуги на клиентите ни в региона.

Как Гопет Транс ЕООД се справи с предизвикателствата на турболентната откъм геополитически сътресения 2015-та година?


- Да, действително 2015 г.  беше изключително динамична и непредсказуема. Мога да откроя две събития, които имаха изключително влияние върху нашата дейност. Това са руско - украинската криза,  със съответните санкции към Русия и контра санкции от Русия, довело до изключителен спад на този пазар. Второто събитие е финансовата криза в Гърция довела до спирането на плащания от гръцките банки, което предизвика рязко забавяне и дори спиране на дейността на много наши клиенти, работещи на този пазар.

Трябваше много бързо да пренасочим усилията си и да успеем да осигурим необходимите капацитети на клиентите ни, които продължиха да работят въпреки кризата, а  от друга страна да пренасочим нашите капацитети към други пазари и услуги.

Какво отражение имаха върху Вашия бизнес в чужбина и върху бизнеса Ви в България огнищата на напрежение в Украйна, Близкия Изток, а напоследък и влошаването на отношенията между Турция и Русия?


- Като цяло, както споменах и по-горе, всяко напрежение води до намаляване на нормалната бизнес дейност и съответно до затруднения в компенсирането и с друг бизнес. Благодарение на големите усилия на колегите от всички офиси успяхме да се справим и стабилизираме  бизнеса.

Стартирахте първият интермодален влак от България. Кой е следващият Ви голям проект с мащаб надхърлящ пределите на страната и региона ни?

- Желанието ни е да задълбочим предлагането на тази услуга и в партньорство с други компании планираме да продължим нашият сервиз до Турция от една страна и Унгария от друга.

В средата на 2014 г. за първи път от България стартира интермодален влак. С него оперира Гопет Транс ЕООД - компанията носител на Голямата награда на exporter.bg “Експортьор на годината”. Блок - влакът се движи ежеседмично, като използва терминалите на Източно пристанище Русе в България и Rail Port Arad в Румъния. Композицията се състои от 20 вагона с максимално допустимо тегло 1250 тона.

Така ще може да увеличим   възможностите ни за доставка на товари по интермодал на доста по голяма територия.

Вашата прогноза за 2016 г. Очаквате ли това да бъде една добра година за фирмите от сектор Транспорт и логистика?

- Много би ми се искало да бъде такава, но ако погледнем от  геополитическа  и  икономическа гледна точка, по-скоро съм песимист в това отношение. Това, на което може би може да се разчита е, че кризата в Китай ще пренасочи доста производители и търговци към нашия регион и ние ще успеем да запазим  и увеличим  дейността в  региона ни.

Ако правим това интервю не сега, а в края на 2016 г., какво бихте искали с радост и гордост да ми кажете за Гопет Транс ЕООД?


- Може би, че сме постигнали заложените ни цели и това се е случило без излишно напрежение.

Кое е най-важното, което бихте желали Вашата компания и Вие лично като мениджър, да постигнете през 2016-та година?


- Моето лично желание е хората ми да се чувстват удовлетворени  от работата си, за да имат желание за развитие в Гопет Транс. А като компания - най важното е да отстояваме и разширяваме позициите, които сме завоювали на европейския пазар.

Благодаря Ви за това интервю!

Димитър Дженев


Снимки: Божидар Марков

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер