политика > бизнес среда


57% от българския бизнес оценява икономическата обстановка като задоволителна, според годишното проучване на ГБИТК

В допитването за 2016 г. се включиха 107 фирми, членове на Германо-Българската индустриално-търговска камара ( ГБИТК). 70% от тях са малки и средни предприятия, а 30% спадат към категорията на големите.

Предимствата на България като дестинация за бизнес продължават да бъдат атрактивната данъчна тежест, ниската цена на работната ръка и членството в Европейския съюз.

Въпреки недостатъците на бизнес средата в България икономическите отношения между България и Германия се развиват в положителна посока. Tова накратко е обобщението на проучването на бизнес средата, проведено от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) през 2016 г. сред своите фирми членове.

Резултатите бяха представени от д-р Митко Василев, главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара и Армин Филипен, председател на новосъздадената специализирана комисия „Compliance“ (Нормативно съответствие) към ГБИТК.

В допитването на ГБИТК за 2016 г. се включиха 107 фирми, членове на ГБИТК. 70% от тях са малки и средни предприятия, а 30% спадат към категорията на големите.

57% от участниците оценяват икономическата обстановка като задоволителна, а 84% от анкетираните отговарят положително дали биха инвестирали отново в България. Мнозинството от фирмите участници са оптимисти по отношение на развитието на предприятието. 53% от тях смятат, че бизнесът им ще се развие в положителна посока. 42% са на мнение, че износът през настоящата година ще се увеличи (от понижение се опасяват само 5%).

Нарастване на инвестиционните разходи през 2016 г. предвиждат 38%, а 50% не очакват промяна. Само 9% от анкетираните смятат, че през 2016 г. ще се разделят с част от персонала си, докато оптимистично настроени са 39%, които прогнозират откриването на нови работни места. За сравнение през 2015 г. от закриване на работни места се се опасявали 6% от участниците, а 47% са планирали да разширят екипа си. Отговорите създават една своеобразна картина на удовлетвореността от избора на бизнес дестинация.

Резултатите от проучването бяха представени от д-р Митко Василев (вляво), главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара и Армин Филипен, председател на новосъздадената специализирана комисия „Compliance“ (Нормативно съответствие) към ГБИТК.

Факторите, които от години възпрепятстват дейността на компаниите, са значително повече от предимствата на България като дестинация за бизнес: неефективното публично управление, слабата правна система, непрозрачността на обществените поръчки, липсващите реформи в сферата на образованието, корупцията и престъпността. Въпреки това едва 16% от анкетираните съжаляват, че са избрали България за място за развиване на своя бизнес.

Очаквано голямо е удовлетворението в категориите „Данъчната тежест“ и „Данъчната система“, където България заема съответно първо и трето място. Ниските данъчни ставки на корпоративния данък и на данък общ доход от 10% позволяват на инвеститорите сравнително бързо да генерират капитал. Резултатите от анкетата потвърждават факта, че цената на работната сила в България е изключително ниска: по този показател България заема първо място сред останалите страни.

44% от участниците в анкетата отговарят положително дали искат да се въведе еврото в България. 39% са против, а други 17% нямат мнение по въпроса. Членовете на ГБИТК са изключително положително настроени към принадлежността на България към Европейския съюз (на четвърто място, след Естония, Литва и Полша).

Германия представлява най-важния чуждестранен пазар за българска продукция. През миналата година износът на България към Германия е на стойност 2,8 млрд. евро – повече от износа към която и да е друга страна, към която България изнася стоки и услуги. Германският внос в България през 2015 г. се равнява на 3,4 млрд. евро.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер