експорт > пазари


Заместник-министър Любен Петров: Бизнесът трябва да се обединява, за да е конкурентен на външните пазари

Предлагането на продукцията на повече български производители под една марка ще отвори нови пазари и ще удовлетвори високите изисквания на чуждестранните партньори по отношение на количество и качество, заяви Любен Петров на конференцията “Made in Bulgaria – предимство или недостатък“, организирана от сайта exporter.bg

„Българският експорт тряба да бъде стимулиран да превишава импорта, за да можем всички да живеем малко или повече по-добре“, смята Любен Петров.

Българският бизнес трябва да търси форми на обединение, за да може да е конкурентоспособен на външните пазари. Tова заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров на конференцията „Made in Bulgaria - предимство или недостатък“, организирана от Exporter.bg под патронажа на Министерство на икономиката.

Той поясни, че предлагането на продукцията на повече български производители под една марка ще отвори нови пазари и ще удовлетвори високите изисквания на чуждестранните партньори по отношение на количество и качество.

Според него българският експорт тряба да бъде стимулиран да превишава импорта, за да можем всички да живеем малко или повече по-добре. В много от дестинациите по света, българските продукти все още са достатъчно популярни, все още в държавите от бившия Съветски съюз, например, родните стоки будят възхищение.

За жалост голяма чат от тези пазари са поизгубени, но Любен Петров смята, че имаме големи възможности да ги възстановим. За тази цел българските фирми, бизнес и браншовите организации трябва да работят по-активно, да преодолеят това типично българско усещане да успяваме поединично, но да не можем да успеем колективно.

„Защото тези пазари изискват освен гаранции за качество, изискват количество и ритмичност на доставките и ако българските фирми могат да предоставят тези неща, със сигурност няма да реализират само една сделка, а ще успеят да възвърнат традиционно добрите си позиции на тези пазари“, допълни той.

През последните години ръстът на БВП за България е над средния за страните-членки на ЕС (3%). Това е една положителна тенденция, според заместник-министър Петров, но не е достатъчна. „Ако България реално желае да се върне на европейската сцена, ако желаем да достигнем качеството на живот и стандарта на старите европейски демокрации и икономиките, на които не им се е налагало да преживяват едни специфични управленски строеве и режими, ние трябва да целим много по-висок ръст от този“, заяви Любен Петров и изрази увереност, че именно чрез  хората, които изнасят, правят достъпни нови пазари, възвръщат и запазват старите, това може да бъде направено.

По време на конференцията той сподели, че България е на първо място по привлечени преки чуждестранни инвестиции като дял от БВП за 2015 г. Отчете и ръста на износа на стоки и услуги, който за 2015 г. е нараснал с над 5,2% и изрази надежда, че отново е възможно да очакваме ръст от 2,5-3%, а защо не и по-добър. „Разбира се изграждането на икономика на знанието, създаването на продукти с висока добавена стойност, е едно от основните оръдия за икономическо развитие и затова усилията не само на българското правителството, но и на всички европейски държави са насочени в тази посока“, каза още той.

По неговите думи мерките, които прилага българското правителство в икономическата сфера са насочени към запазване на икономическата и финансова стабилност, както и постигане на устойчив икономически ръст. „Подкрепяме експортно ориентирани сектори с висока добавена стойност и висок потенциал за внедряване на иновации в производството“, посочи още той, като подчерта, че основната цел е преструктуриране на българския износ към средно и високотехнологичен. Предоставяната в тази насока подкрепа включва подобряване на експортното финансиране и гарантиране.

В заключение заместник-министър Любен Петров заяви, че постоянният диалог и партньорство с бизнеса е „нашата обратна връзка, която коригира нашите политики и ние можем чрез вас, да реагираме своевременно на нуждите на българския бизнес. Трябва да се гордеете с марката „Произведено в България“, надявам се с общи усилия, рано или късно, то да стане по-голямо или равно на произведено в ЕС“, допълни той.

Снимка: Божидар Марков

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер