политика > бизнес среда


Българските бизнес клиенти са най-нередовни платци в Европа

Търговските компании у нас единствени отчитат подобряване в навиците на плащане на бизнес клиентите си

Според данните едва 70% от фактурите у нас се плащат навреме (при 73% средно за Източна Европа и 76% за цяла Европа), а забавата, с която фирмите се разплащат, е 28 дни след падежа на фактурата.

Българският бизнес е най-нередовният платец в Европа, сочат данните от ежегодното проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2016, което се провежда съвместно с TNS Infratest и обхваща 14 европейски държави.

Според данните едва 70% от фактурите у нас се плащат навреме (при 73% средно за Източна Европа и 76% за цяла Европа), а забавата, с която фирмите се разплащат, е 28 дни след падежа на фактурата.

По този показател ни изпреварва само Гърция, където забавата е 29 дни. В южната ни съседка 72% от фактурите се плащат навреме.

През 2016 г. компаниите в България удължават даваните срокове за отложено плащане на своите бизнес клиенти от 38 през 2015 г. на 41 дни, като това рефлектира и в ръст при забавените и отписани вземания - от 28% на 30%.

40% от анкетираните посочват като основна причина за просрочването временните ликвидни затруднения, а 40% твърдят, че водещата причина са забавените плащания от собствени клиенти.

„Отчитаме тревожен ръст при компании, които дават на клиентите си т.нар. „търговски кредит“ при продажби – много дълги срокове за плащане, което води до недостиг на ликвидност и повече просрочия по веригата на междуфирмените вземания“ – коментира Райна Миткова, управител на ЕОС в България.

Според проучването подобрение при бизнес клиентите се отчита единствено в сферата на търговията – 27% просрочени и отписани вземания при 28% година по-рано. В същото време секторите услуги и промишленост отбелязват влошаване – съответно с 30% в сектора на услугите при 27% година по-рано и 32% при промишлеността спрямо 30% през 2015 г.

Резултатите за бизнеса от забавеното плащане на задълженията са намалените печалби, липса на ликвидност и по-високи разходи за лихви. В същото време, водещи предизвикателства пред компаниите остават подобряването на навиците на плащане на клиентите (31%), постоянството при спазването на сроковете за плащане (24%) и проверката на кредитоспособността на клиентите (24%).

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер