политика > бизнес среда


Българските бизнес клиенти са най-нередовни платци в Европа

Търговските компании у нас единствени отчитат подобряване в навиците на плащане на бизнес клиентите си

Според данните едва 70% от фактурите у нас се плащат навреме (при 73% средно за Източна Европа и 76% за цяла Европа), а забавата, с която фирмите се разплащат, е 28 дни след падежа на фактурата.

Българският бизнес е най-нередовният платец в Европа, сочат данните от ежегодното проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2016, което се провежда съвместно с TNS Infratest и обхваща 14 европейски държави.

Според данните едва 70% от фактурите у нас се плащат навреме (при 73% средно за Източна Европа и 76% за цяла Европа), а забавата, с която фирмите се разплащат, е 28 дни след падежа на фактурата.

По този показател ни изпреварва само Гърция, където забавата е 29 дни. В южната ни съседка 72% от фактурите се плащат навреме.

През 2016 г. компаниите в България удължават даваните срокове за отложено плащане на своите бизнес клиенти от 38 през 2015 г. на 41 дни, като това рефлектира и в ръст при забавените и отписани вземания - от 28% на 30%.

40% от анкетираните посочват като основна причина за просрочването временните ликвидни затруднения, а 40% твърдят, че водещата причина са забавените плащания от собствени клиенти.

„Отчитаме тревожен ръст при компании, които дават на клиентите си т.нар. „търговски кредит“ при продажби – много дълги срокове за плащане, което води до недостиг на ликвидност и повече просрочия по веригата на междуфирмените вземания“ – коментира Райна Миткова, управител на ЕОС в България.

Според проучването подобрение при бизнес клиентите се отчита единствено в сферата на търговията – 27% просрочени и отписани вземания при 28% година по-рано. В същото време секторите услуги и промишленост отбелязват влошаване – съответно с 30% в сектора на услугите при 27% година по-рано и 32% при промишлеността спрямо 30% през 2015 г.

Резултатите за бизнеса от забавеното плащане на задълженията са намалените печалби, липса на ликвидност и по-високи разходи за лихви. В същото време, водещи предизвикателства пред компаниите остават подобряването на навиците на плащане на клиентите (31%), постоянството при спазването на сроковете за плащане (24%) и проверката на кредитоспособността на клиентите (24%).

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер