политика > бизнес среда


България на 39-то място в света по условия за правене на бизнес

Това показа последният доклад на Световната банка Ease of doing business 2017. Той отчита подобрението в бизнес средата в световните икономики и прилагането на различни реформи, благоприятстващи бизнеса.

Първа в класацията е Нова Зеландия, следвана от Сингапур и Дания.

България се нарежда на 39 място в света от общо 190 държави по условия за правене на бизнес, според ежегодната класация на Световната банка Ease of doing business.

Страната ни е слязла с една позиция надолу - от 38 на 39 място пред икономиките на Хърватска, Кипър, Гърция, Израел и Италия.  Световната банка отбелязва, че сме повишила надеждността на енергийните доставки, чрез въвеждане на автоматична система за управление в енергетиката - Система за надзорен контрол и събиране на данни.

Тази година първо място заема Нова Зеландия, която измества Сингапур като мястото за най-лесно правене на бизнес в света. Докладът показва още, че няколко нововъзникващи пазарни икономики отчитат най-силно подобрение чрез прилагането на различни добри практики.

Второто място в класацията е за Сингапур, следвана от Дания, Хонконг, Южна Корея, Норвегия, Великобритания, САЩ, Швеция и Македония.

Водещите критерии, които формират общия резултат и класирането на дадена страна са: стартиране на бизнес, получаване на разрешителни за строителство, достъп до електричество, регистриране на собственост, достъп до кредит, защита на миноритарните инвеститори, плащане на данъци, търговия с чужди страни, влизането в сила на договори и закриване на бизнеса при банкрут.

Най-силни позиции България отбелязва по подиндикаторите защита на миноритарните инвеститори (13 място в световен мащаб), следвана от търговия през границите (21 място) и достъп до кредит (32 място). Назад в класацията ни дърпат достъп до електричество, плащане на данъци и стартиране на бизнес.


 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер