политика > бизнес среда


48% от българския бизнес отчита отрицателни тенденции в бизнес средата у нас през 2016 г.

Това сочи проучване на БСК, направено сред 715 предприятия в края на миналата година.

Остава висок делът на фирмите с влошаващи се показатели (35%).

48% от българския бизнес отчита отрицателни тенденции в бизнес средата у нас през 2016 г., сочи проучване на Българската стопанска камара.

Проучването се провежда за 12-та поредна година сред 715 предприятия в страната.

Оценката на анкетираните за бизнес климата съвсем слабо се е подобрила спрямо миналогодишното изследване. Едва една-десета от анкетираните виждат подобрение в бизнес климата през двете последователни години.

Докато през 2015 г. процентът на деклариралите подобрение на фирменото състояние е едва 12%, то през 2016 г. позитивна оценка дава всеки трети анкетиран. Все още, обаче, остава висок делът (35 %) на фирмите с влошаващи се показатели.

През 2016 г. спрямо 2015 г. е по-голям делът на фирмите, отчели намаление на обемите на производство и продажби/обороти, и сравнително се запазва делът на деклариралите увеличение на тези показатели.

Достъпът до външни пазари остава относително непроменен през 2016 спрямо 2015 г.

Отчитат се негативни тенденции по отношение на работните места, като всеки трети анкетиран е декларирал, че през годината е намалил броя на работниците си. Това, обаче, е за сметка на работните заплати, тъй като над 40% от участниците в анкетата са посочили ръст по този показател.

Ръст на енергийните цени, цените на суровините, фискалната и регулаторната тежест през 2017 г. очакват над половината от участниците в проучването. Анкетираните са умерени оптимисти по отношение на цената на бизнес кредитите. На този фон изглежда повече като добро желание, отколкото като реална перспектива прогнозираният сериозен ръст на работните места (42%).

Що се отнася до общото развитие на икономиката, всеки трети анкетиран е по-скоро оптимист, но 25% остават песимисти, а други 31% не очакват промяна. Спрямо миналогодишното изследване е налице известно увеличаване на оптимистичните прогнози за сметка на песимистичните, но делът на неочакващите промяна остава почти същият.

Намеренията на анкетираните за 2017 г. са свързани най-вече с увеличаването на обемите на производство, разработването на нови продукти и търсенето на нови пазари. Всичко това неминуемо се отразява и върху плановете на работодателите за наемане на нови работници, както и за увеличаване на трудовите възнаграждения.

Над половината от участниците в анкетата не предвиждат да увеличават кредитната си задлъжнялост, а всеки четвърти дори възнамерява да намали обема на кредитите си (вкл. банкови и лизинг).

Спрямо миналогодишното изследване е налице слабо подобрение на оценката за бизнес климата.

Проучването отчита и умерен оптимизъм за 2017 г., който обаче в голяма степен се помрачава от неудовлетвореност към работата на институциите, притеснения за ръст на цени, данъчна и регулаторна тежест.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер