Банер

компании > данни


Ръст от 4,3% на годишна база на промишленото производство, отчита НСИ

В преработващата промишленост най-висок ръст бележат производството на метални и тютюневи изделия

Със 7,1% е намаляло производството на облекла, с 6,4% производството на химични продукти, а при мебелите и напитките се наблюдава спад съответно с 4,6% и 3,7%.


Индексът на промишленото производство през ноември се увеличава с 1,6% на месечна и 4,3% на годишна база. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 2,4%, и в добивната промишленост - с 2,2%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление от 1,3%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 16,8%, производството на тютюневи изделия - с 12,8%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 9,6%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 9%.

Със 7,1% е намаляло производството на облекла, с 6,4% производството на химични продукти, а при мебелите и напитките се наблюдава спад съответно с 4,6% и 3,7%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 9,8%, в преработващата промишленост - с 4,9% и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 20%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 19,8%, производството на химични продукти - със 17,1%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 16,4%.

Намаление е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили - с 26%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 19,3%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 13%, производството на тютюневи изделия - с 12,3%.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер