експорт > пазари


Български лекарства, козметика и продукти от хранително-вкусовата промишленост са най-търсени в Казахстан

Износът на България за 2016 г. е 29.8 млн.лв., а вносът от азиатската държава е 33.4 млн.лв.

Родните фирми, които търсят сътрудничество с Казахстан трябва да са детайлно запознати с изискванията и сертификацията за износ към страни от Евразийския икономически съюз (ЕАИС), ОНД и Митнически съюз.


Медикаменти, медицински инструменти и апарати, както и оборудване за хранително-вкусовата промишленост, са най-продаваните родни стоки в Казахстан. Добър пазар има за козметиката, месата и изделия на електротехническата промишленост.

Голям потенциал на казахстанския пазар имат още родните консервирани и дълбоко замразени храни, млечните храни, включително и вината. Добри възможности има за компаниите, които произвеждат дрехи, обувки, мебели и продукти за бита.

Страната ни има дългогодишни добри взаимоотношения с Казахстан, а модернизацията и бързите икономически темпове на развитие са добра предпоставка за увеличаване на търговския обмен.

През 2015 г. в София се откри Българо-Казахстанска търговска камара, чиято цел е да се подкрепят двустранните бизнес отношения и инвестиционния процес в сектори като енергетика, фармацевтика, транспорт и туризъм, строителство и др. Два месеца по-късно отвори врати и офис на БКТК в Астана с ясната заявка, че на големия казахстански пазар има място за много български стоки и трябва да бъдат положени усилия потенциалът за развитие на икономическите и търговските отношения да бъде оползотворен.

По данни на НСИ през 2016 г. България е изнесла за азиатската държава стоки в размер на 29.8 млн. лв. Това е спад с 30.5% спрямо 2015 г., когато износът ни е бил 42.9 млн.лв. Вносът също бележи спад, като през 2016 г. е с 31.6% по-малко в сравнение с предходната година и е в размер на 33.4 млн.лв.

Exporter.bg попита членове от Клуба на експортьора, които оперират на този пазар, какви са възможностите малки и средни предприятия да стъпят на казахстанския пазар.

Основните препоръки от бизнеса са българските фирми да направят проучване за стойността и коридорите за транспорт от България до Казахстан и влиянието им върху ценообразуването и конкурентоспособността на родните стоки. Предприемачите трябва да са детайлно запознати с изискванията и сертификацията за износ към страни от Евразийския икономически съюз (ЕАИС), ОНД и Митнически съюз. Климатичните условия на страната също са съществен фактор, който влияе на износа.

Участието на международни форуми са изключителна възможност за намиране на партньори, споделят от Клуба на експортьора и дори препоръчват фирмите да се насочат към търсене на лични контакти и създаване на добри отношения с бизнес партньори, което е местна черта в бизнес отношенията.

Друга важна препоръка е разходите за реклама и маркетинг предварително да бъдат калкулирани в цената, тъй като казахстанските фирми не инвестират в реклама на нови и непознати чуждестранни продукти. Този разход е за сметка на производителя или в най-добрия случай се разделя с вносителя.

Паралелно с особеностите на климатичните условия, родните фирми трябва да вземат под внимание и големите разстояния между населените места, липсата на развита пътна мрежа и неравномерното разпределение на населението.

И не на последно място родните износители трябва да знаят, че членството на Казахстан в ЕАИС, СТО, МС и ОНД оказва влияние върху регулационния режим на внос в тази страна.

Стратегическа програма „Пътят на Казахстан – 2050“


В момента в Казахстан се изпълняват много инфраструктурни проекти, свързани с програмата „Пътят на Казахстан – 2050 г.“, в която са набелязани основните насоки за развитие на страната.

Целта е държавата да се нареди сред 30-те най-развити страни в света, като е заложено създаване на икономика, основана на знанието - изпълняват се програми, свързани с иновациите, откриват се нови високотехнологични предприятия.

В стратегията се отбелязва, че до 2050 г. малките и средни предприятия ще произвеждат не по-малко от 50% от БВП на Казахстан. Заедно с това бизнесът трябва да стане семейна традиция и да се предава от поколение на поколение.

Делът на несуровинната продукция в казахстанския износ да се увеличи до 70%, предвижда програмата. Това ще стане чрез внедряване на „умна” икономика, която днес е основен белег на всички развити държави в света.

Екип на exporter.bg

 

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер