експорт > пазари


С 2,6% е нараснал износът на България през 2016 г., вносът намалява с 1%

Наблюдава се ускоряване на търговията с ЕС и забавяне със страни, извън блока

Изнасяме най-много за Германия, Италия, Румъния и Турция.

С 2.6% на годишна база е нараснал износът на България за 2016 г. и е достигнал 23,6 млрд. евро. Вносът бележи спад от 1% и за януари - декември 2016 г. възлиза на 26,09 млрд. евро, сочат данните на БНБ.

Най-голям ръст на износа през миналата година се наблюдава при групите различни видове продукти на химическата промишленост със 191,8%, при житни растения – с 13,8%, както и при маслодайни семена и плодове, разни видове семена – с 21,1%. Понижава се при мед и изделия от мед - с 25,4% и при минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация – с 11,7% на годишна база.

Според данните на централната банка, износът за Европейския съюз се увеличава на годишна база със 7,2%, като най-много нараства на годишна база износът за Германия – с 320,1 млн. Евро (11,1%).

Следва нарастване на износа за Румъния – със 181,6 млн. евро (9,6%), за Гърция – със 139,6 млн. евро (9,2%) и за Испания – със 132 млн. евро (24,9%).  С 201,5 млн. евро е намалял износът за Белгия.

При страните извън ЕС се отчита обратна тенденция. Износът е намалял с 5,9% на годишна база, като това се дължи основно на износа за Турция, който се свива със 117,4 млн. евро (5,9%).

Свива се и износът ни за Китай (със 101,8 млн. евро, 19%), за Украйна (с 86,5 млн. евро, 53,9%) и за САЩ (със 75,6 млн. евро, 20,6%) на годишна база.

Данните показват още, че най-голям дял в общия износ има този за Германия (13,6% от общия износ, в размер на 3,2 млрд. евро), за Италия (9,2%, 2,2, млрд. евро), за Румъния (8,8%, 2,07 млрд. евро) и за Турция (8%, 1,9 млрд. евро).

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер