финанси > банки


KBC Груп променя и разширява своя Изпълнителен комитет

КВС присъства в българския банков сектор от 2007 г. със своите дъщерни дружества СИБАНК и ДЗИ.

В края на 2016 г. KBC Груп с Главен изпълнителен директор Йохан Тейс (на снимката) се споразумя с Националната банка на Гърция за придобиването на Обединена българска банка (ОББ) и Интерлийз, като стана най-голямата банково-застрахователна група в България.

КВС Груп ще извърши редица промени в своя Изпълнителен комитет, считано от 5 май 2017 г. (ден след годишното Общо събрание на акционерите):

- Luc Gijsens (Люк Хисенс), Главен изпълнителен директор на бизнес звено “Международни пазари”, който през 2017 г. навършва 64 години, обяви своето желание да се оттегли след 40-годишна кариера.

- Luc Popelier (Люк Попелие), понастоящем Изпълнителен директор “Финанси” на КВС Груп, ще замести Luc Gijsens (Люк Хисенс) като Главен изпълнителен директор на бизнес звено “Международни пазари”.

- Rik Scheerlinck (Рик Шеерлинк), понастоящем Главен изпълнителен директор на K&H Bank и Кънтри мениджър за Унгария, ще стане член на Изпълнителния комитет и ще наследи Luc Popelier (Люк Попелие) като Изпълнителен директор “Финанси” на КВС Груп.

- Erik Luts (Ерик Лютс), който през 2016 г. беше назначен за Главен мениджър “Иновации”, ще стане седмия член на Изпълнителния комитет, на новия пост - Изпълнителен директор “Иновации”. Освен че ще управлява програмата за иновации и дигитализация на КВС Груп, той ще бъде и ръководител на звеното “ИКТ и споделени услуги”.

На мястото на Rik Scheerlinck (Рик Шеерлинк) като Главен изпълнителен директор на K&H Bank и Кънтри мениджър за Унгария, ще бъде назначен David Moucheron (Давид Мушерон), понастоящем Главен изпълнителен директор на CBC Banque в Белгия, което подлежи на одобрение от стана на унгарския регулатор.

Назначенията на Luc Popelier (Люк Попелие), Rik Scheerlinck (Рик Шеерлинк) и Erik Luts (Ерик Лютс) са били одобрени от Европейската централна банка и Националната банка на Белгия.

Наследникът на David Moucheron (Давид Мушерон) в CBC Banque ще бъде обявен на по-късен етап. Междувременно, Давид ще бъде заместван от Jean-Pierre Jansen (Жан-Пиер Янсен), Изпълнителен  директор и член на Изпълнителния комитет на CBC Banque.

Thomas Leysen (Томас Лейсен), Председател на Борда на директорите на KBC Груп, каза следното за обявените днес назначения:

“От името на Борда на директорите на KBC Груп бих искал да благодаря на Люк Хисенс за неговата ангажираност и усилията, които положи през последните години – понякога в трудни обстоятелства – за изграждане на международната ни дейност. Уверени сме, че Люк Попелие ще бъде достоен наследник, който успешно ще използва широките си познания и опит.

В лицето на Рик Шеерлинк Бордът на директорите избира динамичен Изпълнителен директор “Финанси” с богат международен опит и отлична репутация във финансовия сектор. Предвид многото промени във финансовия сектор и многото предизвикателства, с които Групата трябва да се справи по най-добрия начин, сме убедени, че Ерик Лютс ще има ключова роля в Изпълнителния комитет.

На мнение сме, че Давид Мушерон ще продължи успешното развитие на бизнеса ни в Унгария.

Изпълнителният комитет разполага с необходимите знания и умения, за да върви уверено към бъдещето. Нашите клиенти, служители, акционери и всички други заинтересовани страни могат да бъдат сигурни, че компанията е в добри ръце.“

Johan Thijs (Йохан Тейс), Главен изпълнителен директор на KBC Груп, каза следното:

“От няколко години работя в тясно сътрудничество с Люк Хисенс в Изпълнителния комитет. Аз и колегите ми сме му изключително благодарни за годините, които той е посветил на различни позиции, за подкрепата му, за безусловната ангажираност и важен принос за развитието на нашата група. Благодарение на проникновеното му стратегическо мислене, на отличното му познаване на бизнеса и изключителните му лидерски качества, той успя, въпреки тежките обстоятелства, отново да превърне “Международни пазари” в печелившо бизнес звено.

По повод пенсионирането му, след 40-годишна активна кариера, му желаем всичко най-добро и се надяваме сега да намери повече време за себе си и за семейството си.

Много съм радостен, че Люк Попелие се съгласи да поеме от Люк Хисенс поста начело на бизнес звено “Международни пазари”. Наистина вярвам, че неговият широк опит и задълбочени познания в областта на икономиката и финансите ще му позволят значително да допринесе за по-нататъшното развитие на нашата група на основните ни пазари в Централна Европа и Ирландия”.

По препоръка на Номинационния комитет на KBC Груп, Бордът на директорите на KBC Груп назначи Рик Шеерлинк за член на Изпълнителния комитет, който ще наследи Люк Попелие като Изпълнителен директор “Финанси” на KBC Груп. Понастоящем Рик е Главен изпълнителен директор на K&H Bank и Кънтри мениджър за Унгария. На мястото му ще бъде назначен Давид Мушерон, който понастоящем е Главен изпълнителен директор на CBC Banque в Белгия.

Йохан Тейс каза следното по повод тези назначения:

“Радвам се също да приветствам Рик Шеерлинк като член на нашия Изпълнителен комитет. Освен дългата му професионална кариера и международен опит, Рик има много широки познания за основните ни пазари в Централна Европа. През последните няколко години той управляваше  бизнеса ни в Унгария в едни много трудни времена и съумя да подготви нашата група още по-добре за предизвикателствата, които предстоят.

Рик не е само бизнес мениджър, той има зад гърба си и дългогодишен опит на финансови позиции. Благодарение на неговия опит, задълбочени познания и ангажираност с местния пазар, неговият наследник, Давид Мушерон, е успял, от назначаването си като Главен изпълнителен директор на CBC Banque до сега, да спечели бързо доверието както на клиентите, така и на служителите и други заинтересовани лица от CBC, като по този начин продължи разрастването на CBC Banque във Валония. Аз съм изключително доволен от факта, че той ще води екипа на K&H.”

Наследникът на Давид Мушерон в CBC Banque ще бъде обявен на по-късен етап.

Освен това Бордът на директорите на KBC Груп избра Ерик Лютс за седми член на Изпълнителния комитет и Изпълнителен директор “Иновации” на KBC Груп. Понастоящем Ерик Лютс е Главен мениджър “Иновации” на Групата и докладва пряко на Йохан Тейс, Главен изпълнителен директор на KBC Груп. Той съчетава тази роля с позицията на Старши генерален мениджър "Директни канали и подпомагане” в бизнес звено Белгия, където докладва на Daniel Falque (Даниел Фалк), Главен изпълнителен директор на бизнес звено Белгия.

За да подчертае значимостта, засиления фокус и огромните инвестиции в иновациите и дигиталната трансформация, Изпълнителният комитет реши да включи новата позиция Изпълнителен директор “Иновации” в Изпълнителния комитет на KBC Груп. В качеството си на Изпълнителен директор “Иновации” Ерик Лютс ще изготви и управлява програмата за иновациите и дигиталната трансформация на Групата и ще оглави звеното “ИКТ и споделени услуги”.

Йохан Тейс каза следното по повод това назначение:


“Иновациите и дигиталната трансформация стават все по-важни. През последните години направихме големи инвестиции и в двете области и ще се фокусираме дори още повече върху тях през следващите години. Вследствие на това, решихме да добавим един нов член на Изпълнителния комитет, който да поеме отговорността за този ресор. Ерик има зад гърба си богат международен опит и през последните години доказа своите познания и усет за това, което се случва и променя в света около нас. Така че ние сме много щастливи, че той се съгласи да разшири нашия екип

Кой кой е


Рик Шеерлинк е завършил Право в Университета на Льовен (Белгия) и има научна степен по икономика. От 1984 година работи в Kredietbank/КВС Груп. Той започва в отдел “Международни кредити” в Брюксел и заема различни постове в САЩ  (Старши консултант в отдел “Кредити” в клона в Ню Йорк и Регионален мениджър в Атланта), в Тайван (Мениджър на представителството на Kredietbank в Тайпе), в Германия (Генерален мениджър “Банкови операции” на КВС) и отново в Съединените щати през 1999 г. като Генерален мениджър на KBC в Северна Америка.

Рик Шеерлинк

През втората половина на 2006 г. той се присъединява към ČSOB и е назначен за член на Управителния съвет и Главен директор “Финанси и риск” там.

От 2010 г. е Главен изпълнителен директор на K&H Bank, банков филиал на КВС Груп в Унгария, Кънтри мениджър за Унгария.

Ерик Лютс има Магистърска степен по педагогика от Университета на Льовен (Белгия). Между 1985г. и 1988г. заема редица постове, включително в Университета на Льовен, като преподава в ‘Hogeschool’ (Техническия колеж)   и работи като представител  “Обслужване след продажба” за агент на Апъл (Apple). През 1988г. слага начало на кариерата си в Kredietbank/KBC Груп като Мениджър  “Компютърна грамотност и самоподготовка” и  през 1991г. получава повишение като става Продуктов мениджър “Плащания и онлайн банкиране”.  По това време той става и член на Управителния съвет за Isabel (“Изабел” - основният доставчик на мулти-банкови услуги за бизнес-потребители в Белгия, основан през 1995г. включително Kredietbank/KBC).

Ерик Лютс

През 2016 г. е назначен Главен мениджър “Иновации”, след това Генерален мениджър “ИКТ развитие” и през 2003г. - Генерален мениджър  “Център за данни - ИКТ”.

От 2004г. до 2006г. е член на Управителния комитет на Nova Ljubljanska banka (NLB), филиала на КВС в Словения, където отговаря за ИКТ и подготвя NLB за въвеждане на еврото. Той се връща в Белгия през 2006г. в ролята на Генерален мениджър “Обучение, образование и подбор на кадри”.  От 2008г. до 2013г. е Старши генерален мениджър, “Човешки ресурси”, “Услуги и финансово отчитане” в звено “Белгийски бизнес” на КВС Груп. От 2013г. е Старши генерален мениджър “Преки канали и поддръжка” в това бизнес-звено и през 2016г. допълнително е назначен  за Главен мениджър “Иновации” на КВС Груп.

Давид Мушерон има Магистърска степен по право от Льовенския Католическия университет  (Université catholique de Louvain) в Льовен ла Ньов (Louvain-La-Neuve), Белгия, от 1996г. и получава Магистърска степен по Данъчно право от Университетския данъчен колеж/Европейския университетски колеж в Брюксел (Fiscale Hogeschool/EHSAL) през 1998г. и Магистърска степен по Право от Правния факултет Колумбия (Columbia Law School) в Ню Йорк през 2000г. Той започва кариерата си като адвокат в Брюкселския съд в адвокатска кантора де de Bandt, van Hecke & Lagae; сега Linklaters), а от 2000г. до 2005г.

Давид Мушерон

Работи като Мениджмент консултант в McKinsey & Company в Брюксел. През 2006г. става Директор “Продажби” и член на мениджърския екип на Fortis Retail Banking) и по-късно е назначен за Генерален секретар на Изпълнителния комитет на групата и Началник на администрацията на Фортис груп (понастоящем  BNP Paribas Fortis).

От 2009г. до 20015г. е Главен изпълнителен директор на bрost bank  - от 1995г. обединение на банките De Post и Paribas Fortis От 1 декември 2015г. е назначен за Главен изпълнителен директор на CBC Banque в Белгия

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер