експорт > пазари


Износът на България се увеличава с 14.8% за първото тримесечие на 2017 г.

Износът за трети страни също се покачва с 20.1%

Основните търговски партньори на България, извън ЕС, са Турция, Китай, Египет и Сърбия.


За периода януари - март 2017 г. България е изнесла общо стоки (ЕС и трети страни) на стойност 12 161.3 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 14.8%, сочат предварителните данни на НСИ.

Само за март 2017 г. общият износ се е увеличил с 18.8% и възлиза на 4 371.8 млрд. лв.

Общият внос също нараства за първото тримесечие на годината. Внесените в страната ни стоки са с 21.0% повече от миналата година и са на стойност 13 927.7 млн. лв.

Износът на България за трети страни е на стойност 4 243.3 млн. лв. за периода януари-март 2017 г., показват още данните на НСИ.

В сравнение със съответния период на предходната година той отбелязва ръст от 20.1%. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Египет, Сърбия, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 52.9% от износа за трети страни.

Само за март 2017 г. износът за трети страни се увеличава с 20.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 411.0 млрд. лева.

Най-голям ръст при износа на България за трети страни през първите три месеца на 2017 г. се отбелязва в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” (47.1%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала” (36.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация.

Вносът на България от трети страни през периода януари - март 2017 г. също бележи възходящ тренд и се увеличава с 41.8% в сравнение със съответния период на предходната година.

Той е на стойност 5 158.3 млн. лева, като най-много стоки сме внесли от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - март 2017 г. е отрицателно и е в размер на 915.0 млн. лева.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер