бизнес > енергийни продукти


Производството на твърди горива, пропан-бутанови смеси, безоловен бензин, дизелово гориво, природен газ и електроенергия нараства през май 2017 г. спрямо същия месец на 2016 г.

През май 2017 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на твърди горива, пропан-бутанови смеси, безоловен бензин и електроенергия. Намаляват доставките на природен газ, без изменение остават тези на дизелово гориво,  показват данните на НСИ.

Горивата и електроенергията са сред групите с най-голям износ за България през 2016 г.През 2016 г. българският износ бележи абсолютен рекорд от 23,6 млрд. евро. Спрямо базовата 2001 г. увеличението е 4 пъти. Това показва анализ на Българската стопанска камара (БСК).

Горивата и електроенергията са сред групите с най-голям износ за България през 2016 г. Ето какво показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за производството и доставките на енергийни продукти през месец май, 2017 г.

Производство на енергийни продукти


През май 2017 г. спрямо април 2017 г. нараства производството на:

твърди горива - с 21.0% до 2 846 хил. т;
безоловен бензин - с 1.9% до 160 хил. т;
дизелово гориво - с 11.3% до 286 хил. т.

Същевременно намалява производството на електроенергия - с 6.4% до 3 206 ГВтч. Без изменение остава производството на пропан-бутанови смеси и природен газ.

През май 2017 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на:

твърди горива - с 38.2%;
пропан-бутанови смеси - с 37.5%;
безоловен бензин - с 1.3%;
дизелово гориво - с 9.2%;
природен газ - с 28.6%;
електроенергия - с 3.6%.

Доставки на енергийни продукти


През май 2017 г. спрямо април 2017 г. нарастват доставките на:

твърди горива - с 20.9% до 2 943 хил. т;
безоловен бензин - с 14.6% до 47 хил. т.
Намаляват доставките на:
дизелово гориво - с 16.8% до 154 хил. т;
природен газ - с 15.7% до 220 млн. м3;
електроенергия - с 8.6% до 2 504 ГВтч.

Доставките на пропан-бутанови смеси остават без изменение.

През май 2017 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на:

твърди горива - с 39.0%;
пропан-бутанови смеси - с 2.3%;
безоловен бензин - с 6.8%;
електроенергия - с 3.5%.

Същевременно намаляват доставките на природен газ - с 4.3%. Без изменение остават доставките на дизелово гориво.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер