експорт > пазари


25.4 % ръст на българския износ за трети страни през януари - юни 2017 г. спрямо същия период на миналата година

Експортът за този период е на стойност 8 798.8 млн. лева

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Руската федерация, Сърбия, Египет и бившата югославска република Македония, които формират 51.4% от износа за трети страни.

През периода януари - юни 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 25.4% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 8 798.8 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Руската федерация, Сърбия, Египет и бившата югославска република Македония, които формират 51.4% от износа за трети страни. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През юни 2017 г. износът на България за трети страни нараства с 23.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 554.4 млрд. лева.                         

При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите шест месеца на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала” (55.6%) и „Разнообразни готови продукти”2 (47.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни” (7.7%). 

Вносът на България от трети страни през периода януари - юни 2017 г. се увеличава с 33.0% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 10 412.1 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През юни 2017 г. вносът на България от трети страни нараства с 25.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 764.2 млрд. лeвa.

При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юни 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“4 (86.4%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (46.0%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - юни 2017 г. е отрицателно и е в размер на 1 613.3 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1 100.2 млн. лева.

През юни 2017 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 209.8 млн. лева.

(Предварителни данни към 9.08.2017 година)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер