експорт > пазари


Износът на България за ЕС се увеличава с 10.8% за първите пет месеца на 2017 г. спрямо същия период на 2016 г.

Той е в размер на 13 283.0 млн. лева

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68.9% от износа за държавите - членки на ЕС.

През периода януари - май 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 10.8% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 13 283.0 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68.9% от износа за държавите - членки на ЕС. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През май 2017 г. износът за ЕС нараства с 19.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 864.4 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - май 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” (42.9%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала” (34.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни” (7.7%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - май 2017 г. се увеличава с 13.0% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 14 912.7 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През май 2017 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 20.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 154.2 млн. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - май 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (66.4%). Намаление се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (9.8%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - май 2017 г. е отрицателно и е на стойност 1 629.7 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 914.2 млн. лева.

(Предварителни данни към 9.08.2017 година)

(По данни на БНБ за транспортните разходи)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер