експорт > пазари


Търговията между България и Румъния възлиза на над 3,8 млрд. евро

Салдото в двустранната търговия е положително за България и е в размер на 256 млн. евро за 2016

Между България и Румъния се обменят предимно метали и метални изделия, нефтени продукти, захар, зърнени култури, медикаменти, изделия на хранително-вкусовата промишленост, както и транспортни средства, включително трактори и автомобили.

Търговията между България и Румъния отчита положителни тенденции, като стокообменът ни за миналата година възлиза на 3,8 млрд. евро, което е увеличение с 5,7%.

Данните са от откриването на българо-румънските консултации за икономическо сътрудничество с участивто на заместник-министърът на икономиката Александър Манолев и държавният секретар в Министерството на бизнес средата, търговията и предприемачеството на Румъния Стерика Фундуля.

„Салдото в двустранната търговия е положително за България и е в размер на 256 млн. евро за 2016. Вярвам, че положителните тенденции ще се запазят и се надявам, че и работата на смесената работна група ще допринесе в тази посока“, подчерта зам.-министър Манолев.

Между България и Румъния се обменят предимно метали и метални изделия, нефтени продукти, захар, зърнени култури, медикаменти, изделия на хранително-вкусовата промишленост, както и транспортни средства, включително трактори и автомобили, стана ясно по време на заседанието. Като отрасли с перспектива за растеж в двустранната търговия бяха посочени машиностроене, електроника и електротехника, строителство, хранително-вкусова промишленост, текстилна и трикотажна промишленост, IT аутсорсинг и др.

„Двустранните търговско-икономически връзки могат да се разширят също така и чрез повече специализирани събития, а несъмнено предстоящото поредно съвместно заседание на нашите две правителства е още един силен знак за компаниите от България и Румъния“, каза още зам.-министър Манолев. В своето изказване той представи и част от приоритетите в икономическата програма на правителството като акцентира на мерките за намаляване на административната тежест, за насърчаване на предприемаческата инициатива и инвестиции, за развитието на индустриалните зони и др.

Над 2000 компании с български капитал оперират в северната ни съседка. Приблизително същата е и цифрата на румънските компании в България, стана ясно по време на срещата.

„За нас е много важно да продължим да насърчаваме идването на повече български инвеститори в Румъния, както и да подкрепим румънски компании да реализират проекти в България“, отбеляза държавният секретар Фундуля.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер