финанси > прогнози


3,9%  ръст на икономиката през 2018 г.

Крайното потребление ще се повиши с 4.7%, а ръстът при инвестициите ще се ускори до 4.3%, според есенната макроикономическа прогноза на МФ

Темпът на нарастване на износа на стоки ще остане близък до този, регистриран през 2016 г. и първото полугодие на 2017 г.


Икономически растеж от 3,9% за 2018 г., прогнозира Министерството на финансите в есенната си макроикономическа рамка.

Възходящата динамика при вътрешното търсене ще се запази, подкрепена от по-високите правителствени разходи. Крайното потребление ще се повиши с 4.7%, а ръстът при инвестициите ще се ускори до 4.3%.

При засилване на вътрешното търсене, растежът на вноса на стоки и услуги ще достигне 7.1% и нетният износ ще има отрицателен принос към растежа на БВП, възлизащ на 0.5 пр.п., сочи още докладът.

За периода 2019–2020 г. динамиката на БВП се очаква да се запази на ниво от 3.9%, като водещ фактор е отново вътрешното търсене, по линия както на потреблението, така и на инвестициите.

4% ръст на икономиката през 2017 г., прогнозира в доклада си МФ. Очаква се благоприятната динамика от първото полугодие на 2017 г. да продължи до края на годината, като нарастването на частното потребление леко ще се забави и в резултат крайното потребление ще отбележи растеж от 4.3%.

Темпът на нарастване на износа на стоки ще остане близък до този, регистриран през 2016 г. и първото полугодие на 2017 г. Същевременно се очаква годишният ръст на износа на услуги да се забави спрямо предходната година, което ще се отрази и в по-нисък общ растеж на износа от 6.1%.

По отношение на инфлацията, средногодишната инфлация през 2017 г. се очаква да достигне 1,1%. Хармонизираният индекс на потребителските цени според министерството ще постигне средногодишен растеж от 1,4% през 2018 г., като инфлацията в края ѝ ще е 1,6%. Ръстът ще се определя от продължаване на поскъпването при потребителските цени на храните и горивата, както и на засилване на базисната инфлация под влияние на по-високото вътрешно търсене, се посочва още в документа.


 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер