експорт > пазари


Износът на България за Русия нараства през годините, но с доста по-бавни темпове от общия ни износ

Износът през 2016 г. е наполовина от най-добрите 2012 и 2013 години

Данните са от анализ на Българската стопанска камара за българския износ за Русия за периода 2001 – 2016 г.

Износът на България за Русия нараства през годините, но с доста по-бавни темпове от общия ни износ. Ако през 2001 г. Русия е била 13-та в експортната ни листа – след Румъния и преди Македония, то през 2016 г. е 19-та – след Унгария и преди САЩ. Износът през 2016 г. е наполовина от най-добрите 2012 и 2013 години.

Данните са от анализ на Българската стопанска камара за българския износ за Русия за периода 2001 – 2016 г.

Спадът в износа през последните 3-4 години се дължи на проблеми на руската икономика, а не e ефект от санкциите, сочи още докладът.

Според БСК санкциите на ЕС спрямо Русия изглежда не засягат генерално българския износ. Ако има засегнати стоки, то делът им е незначителен.

В най-добрите за българския износ години, износът на стоки, обект на настоящите санкции, е бил 11-12 млн. евро, докато през 2016 г. той е 5,2 мил. евро. Сумарно за времето на санкциите преките български загуби от износ на стоки едва ли надхвърлят 20 млн. евро.

Вероятно косвените загуби са по-големи – основно от пренасочване на стоки на други държави-членки от Русия към България, като така допълнително притискат българските производители на националния им пазар. Министерство на икономиката и Българо-руската търговско промишлена палата не са отбелязали на интернет страниците си наличието на санкции на ЕС към Русия и на Русия към ЕС.

Според статистиката не малко „традиционни“ стоки, като металообработващи машини, платнени чували, машини за повдигане на товари, са изчезнали от експортната ни листа за Русия, а са се появили нови продукти като фуражи, тръби за пренос на газ, хладилници и др.

Също така, няма статистически данни за ефекта от санкциите.

Според анализа на БСК съществено се променя продуктовата структура на износа. Като цяло, има тенденция към увеличаване износа на стоки с по-висока степен на преработка и по-висока добавена стойност, но има и изключения.

България е на 17-то място сред доставчиците на фармацевтични продукти в Русия, след Швеция и преди Беларус, и на 36-то място сред доставчиците на машини и апарати, след Сингапур и преди Ирландия.

Много спада делът на консервирани плодове и зеленчуци, както и на напитки. Те вече са далеч от водещите позиции в листата ни. И докато износът на консерви варира през годините 20-30% (особено в резултат от руското ембарго, но не е надхвърлял 7,6 млн. евро и в най-добрите години), то спадът при напитките е няколко пъти, а на вино – 30-40 пъти.

Според статистиката не малко „традиционни“ стоки, като металообработващи машини, платнени чували, машини за повдигане на товари, са изчезнали от експортната ни листа за Русия, а са се появили нови продукти като фуражи, тръби за пренос на газ, хладилници и др.

2017 г. бележи значителен ръст на износа, но от ниска начална точка и дължащ се основно на износ на тръби за пренос на газ, стартирал през май, обобщава докладът.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер