експорт > пазари


Износът на България се е увеличил с 11,8%

Изнесли сме стоки общо на стойност 48 111.6 млн. лв.

Износът на България за трети страни е 16 148.1 млн. лв., което е ръст от 12.7% в сравнение със съответния период на предходната година.

Износът на България се увеличил с 11,8% за периода януари - ноември 2017 г. в сравнение със същия период на миналата година и са изнесени стоки общо на стойност 48 111.6 млн. лв., сочат предварителните данни на НСИ.

През ноември 2017 г. общият износ възлиза на 4 579.9 млн. лв. и нараства с 4.8% спрямо същия месец на предходната година.

Вносът също отбелязва възходящ тренд. За периода януари - ноември 2017 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 53 729.7 млн. лв. или с 15.4% повече спрямо същия период на 2016 г.

През ноември 2017 г. общият внос се увеличава с 15.0% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 446.7 млн. Лева.

Износът на България за трети страни е 16 148.1 млн. лв., което е ръст от 12.7% в сравнение със съответния период на предходната година.

Основни търговски партньори на България са Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония и Съединените американски щати, които формират 52.0% от износа за трети страни.

Най-голям ръст при износа на България за трети страни, има в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (47.7%) и „Разнообразни готови продукти“ (25.8%).

Спад от 14% се наблюдава при секторите „Храни и живи животни“ и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (8.5%).

Вносът на България от трети страни през периода януари - ноември 2017 г. е на стойност 19 322.5 млн. лв. , което е ръст от 23.6% в сравнение със съответния период на предходната година. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - ноември 2017 г. е отрицателно и е в размер на 3 174.4 млн. лв., показват още предварителните данни на НСИ.
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер