политика > бизнес среда


51% от бизнеса отчасти е запознат с изискванията, произтичащи от новия Регламент за защита на личните данни

БТПП проведе анкета сред членовете си относно влизащия в сила от 25 май 2018 г. Регламент

Само при 14% от компаниите, системите им за обработка на информация, свързани с лични данни, вече са готови.


Макар скоро регламентът за защита на личните данни да влиза в сила, 51% от бизнеса е отчасти запознат с изискванията.

Това сочат данните от анкета на БТПП, проведена сред членовете й и представители на бизнес средите, относно влизащия от 25 май 2018 г. Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и готовността на фирмите спрямо изискванията, които предвижда.

Целта на проучването бе и достигането на информация до фирмите, които все още не знаят за новата регулацията, предвид високите глоби, които се налагат за неспазване.

Едва една десета от анкетираните са добре информирани за задълженията на фирмата им, произтичащи от регламента. На другият полюс са 16% от фирмите, които за първи път чрез анкетата разбират, че има такъв регламент или изобщо не знаят какви са бъдещите им задължения.

Само при 14% от компаниите системите им за обработка на информация, свързани с лични данни, вече са готови спрямо действието на регламента, а останалите 86% нямат готовност. Компаниите, които вече са готови спрямо новите изисквания, са главно малки и средни фирми, но няма нито едно голяма компания.

Около 71% от анкетираните смятат, че ще бъдат силно затруднени, за да си приведат системите за обработка на личните данни спрямо правилата на регламента. По-голямата част от фирмите – 59% изразяват своите опасения, че няма да могат в срок да извършват всичко необходимо, което ще произтече от новите изисквания за защита на личните данни.

Участниците в анкетата са фирми от всички сектори на икономиката. Разпределението по големина на предприятието показва, че в анкетата 40% са микропредприятия (до 9 служители), 30% са малки фирми (10-49 служители),  23% са средни компании (50-249 служители) и 7% са големите фирми с над 250 служители.
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер