експорт > пазари


678,1 хил. тона слънчоглед сме изнесли през изминалата 2016/17 пазарна година

Близо 75% от износа е за ЕС – 505,1 хил. тона, като традиционни партньори са Нидерландия, Германия и Франция

Очаква се общият износ на слънчоглед за пазарната 2017/18 г. да достигне около 900 хил. тона.

678,1 хил. тона слънчоглед сме изнесли през изминалата 2016/17 пазарна година, което е с около 5% по-малко спрямо предходната година. Причините са увеличената конкуренция в Черноморския регион, сравнително ниските цени на международните пазари, както и нарасналата индустриална употреба в страната. Средната експортна цена е 576 щ. д./тон, с 3% под нивото от предходната година.

Данните са на НСИ, публикувани в Ситуационно-перспективен анализ на слънчоглед през пазарната 2017/2018 г. от Министерство на земеделието и храните.

Близо 75% от износа е насочен за страните от ЕС - общо 505,1 хил. тона, в т. ч. основно за Нидерландия (122,1 хил. тона), Германия (89,8 хил. тона) и Франция (83,2 хил. тона).

Износът за ЕС намалява с 12% спрямо предходната маркетингова година, основно поради свиване наполовина на експорта за традиционните контрагенти Испания и Португалия.

Износът за трети страни е в размер на 173 хил. тона. Основният пазар е турският, където сме изнесли 86,6 хил. тона слънчоглед. 22 420 хил. тона е делът на Южна Африка и 20 010 хил. тона за САЩ.

По предварителни данни, през периода септември – ноември 2017 г. износът на слънчоглед нараства с 34,3% на годишна база, до 296,3 хил. тона. Основни пазари на българския слънчоглед за периода остават Нидерландия (73,3 хил. тона), Германия (33,1 хил. тона) и Румъния (28,9 хил. тона).

Отчитайки увеличеното предлагане в страната и сериозния ръст на износа през първите няколко месеца на сезона, общият износ на слънчоглед за пазарната 2017/18 година се очаква да достигне около 900 хил. тона. Основание за подобна прогноза дават и оценките за значително намаление на експортния потенциал на основни износители на слънчоглед в Черноморския регион, като Украйна и Русия.

По прогнозни данни на Департамента по земеделие на САЩ (USDA) от м. февруари 2018 г., световното производство на слънчоглед през 2017/18 година се очаква да възлезе на около 45,8 млн. тона - с около 4% по-малко спрямо предходната година, но с близо 13% над средното ниво за последните пет години.

Продукцията в Украйна се оценява на 13 млн. тона, с близо 15% по-ниска на годишна база. В Русия също се отчита свиване на производството, но по-слабо – с 3%, до 10,5 млн. тона, докато оценките за ЕС сочат увеличение с 8,5%, до 9,3 млн. тона.

Украйна и Русия формират над половината от общото производство на слънчоглед в света, като количествата остават основно за задоволяване на вътрешното потребление в двете държави. Вследствие на по-слабите реколти, през настоящия сезон се очаква износът на слънчоглед от Украйна и Русия да спадне респективно с 48% и 73% спрямо високите нива от предходната маркетингова година.

Експертите от Департамента прогнозират глобалното потребление на слънчоглед през 2017/18 пазарна година леко да се понижи на годишна база (с 1,7%), но да остане сравнително високо.

Към края на сезона се предвижда световните запаси от слънчоглед да се редуцират до малко под 2,1 млн. тона – с около 19% по-малко спрямо година по-рано, като най-значително свиване се очаква в Украйна и Русия.

По прогнозни данни на Европейската комисия от края на м. януари 2018 г., общото предлагане на слънчоглед в ЕС-28 през маркетинговата 2017/18 година се оценява на 11,4 млн. тона. Предвид високото предлагане в рамките на Съюза, вносът на слънчоглед от трети страни се очаква да се свие с близо 36%.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер