експорт > данни на НСИ


Износът се повишава с 335.3 млн. лв. и достига 2 159.6 млн. евро

НСИ публикува анализ с Ключовите показатели на България

10.3% ръст е отчетен в преработващата промишленост, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.7%, и в добивната промишленост - с 4.6%.

През януари 2018 г. износът се повишава с 335.3 млн. евро в сравнение с този за януари 2017 г. и достига  2 159.6 млн. евро (4.0% от БВП). Износът за януари 2017 г. нараства на годишна база с 11.0%.

Данните са на НСИ от Ключовите показатели на България.

Вносът за януари 2018 г. е 2 452.1 млн. евро (4.6% от БВП), като нараства с 473 млн. евро (23.9%) спрямо януари 2017 г.

Търговското салдо за януари 2018 г. е отрицателно в размер на 292.5 млн. евро при дефицит от 154.8 млн. евро за януари 2017 година.

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията), нарастват със 158.8 млн. евро за януари 2018 г. при увеличение с 96.5 млн. евро за януари 2017 година. Преките инвестиции в чужбина за януари 2018 г. намаляват с 2.7 млн. евро при увеличение с 14.2 млн. евро за януари 2017 година.

По данни от бизнес анкетите на НСИ през март 2018 г. показателят на доверие в промишлеността леко се повишава (с 0.2 пункта) в сравнение с февруари 2018 година.

През януари 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.5% спрямо съответния месец на 2017 година.

Ръст е отчетен в преработващата промишленост – с 10.3%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.7%, и в добивната промишленост - с 4.6%.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 24.2% на строителната продукция през януари 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 година. На годишна база ръстът на строителната продукция през януари 2018 г., се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 31.6%, а при гражданското/инженерното - с 15.5%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2017 г. възлиза на 27 427 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 876 лв. от стойностния обем на показателя. 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер