експорт > пазари


Изнесли сме стоки общо за 12 464.7 млн. лв., а страната ни е внесла общо за 14 756.3 млн. лв.

Данните са на НСИ за първото тримесечие на 2018 г.

Износът ни за трети страни намалява със 17.4% и е на стойност 3 504.9 млн. лв.

За първото тримесечие на 2018 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 12 464.7 млн. лв. и в сравнение със същия период на 2017 г. износът се увеличава с 2.4%, сочат предварителните данни на НСИ.

През март 2018 г. общият износ възлиза на 4 443.6 млн. лв. и се увеличава с 1.6% спрямо същия месец на предходната година.

За същия период в страната са внесени стоки общо на стойност 14 756.3 млн. лв. или с 5.7% повече спрямо същия период на 2017 година. През март 2018 г. общият внос намалява с 3.4% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 127.9 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - март 2018 г. и е на стойност 2 291.6 млн. лева, сочат още данните на НСИ.

През периода януари - март 2018 г. износът на България за трети страни намалява със 17.4% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 3 504.9 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония, Съединените американски щати и Руската федерация, които формират 55.0% от износа за трети страни.

През март 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 10.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 264.0 млн. лева.

При износа за трети страни, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2017 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (26.7%) и „Химични вещества и продукти“ (14.2%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (60.8%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (50.5%).


 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер