бизнес > данни на НСИ


През юли индексът на промишленото производство е нараснал с 1% спрямо 2017 г.

С 31.5% се е увеличило производството на превозни средства, без автомобили, а с 16.9% - производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета

Намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 13.3% и с 9.7% при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели.


По предварителни данни през юли 2018 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.2% в сравнение с юни 2018 година, съобщава НСИ.

През юли 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистрирано увеличение от 1.0% спрямо съответния месец на 2017 година.

Месечни изменения

Намаление през юли 2018 спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - със 17.4%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%, и в преработващата промишленост - с 0.5%.

Значителен е спадът при производството на тютюневи изделия - с 13.0%, производството на превозни средства, без автомобили - с 6.9%, производството на напитки - с 6.8%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 4.5%.

Наблюдава се ръст при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 15.1%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 7.1%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 3.4%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.8%.

Годишни изменения

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 2.1%, а спад е регистриран в добивната промишленост - с 8.8%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 31.5%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 16.9%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 15.4%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 15.3%. Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 13.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9.7%, производството на химични продукти - с 8.7%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 7.0%. 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер