бизнес > данни на НСИ


През юли индексът на промишленото производство е нараснал с 1% спрямо 2017 г.

С 31.5% се е увеличило производството на превозни средства, без автомобили, а с 16.9% - производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета

Намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 13.3% и с 9.7% при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели.


По предварителни данни през юли 2018 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.2% в сравнение с юни 2018 година, съобщава НСИ.

През юли 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистрирано увеличение от 1.0% спрямо съответния месец на 2017 година.

Месечни изменения

Намаление през юли 2018 спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - със 17.4%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%, и в преработващата промишленост - с 0.5%.

Значителен е спадът при производството на тютюневи изделия - с 13.0%, производството на превозни средства, без автомобили - с 6.9%, производството на напитки - с 6.8%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 4.5%.

Наблюдава се ръст при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 15.1%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 7.1%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 3.4%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.8%.

Годишни изменения

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 2.1%, а спад е регистриран в добивната промишленост - с 8.8%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 31.5%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 16.9%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 15.4%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 15.3%. Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 13.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9.7%, производството на химични продукти - с 8.7%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 7.0%. 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер