политика > бизнес среда


Ръст от 10 % в двустранната търговия между България и Тунис през 2018 г.

Очаква се стокообменът през изминалата година да надхвърли 150 млн. щ.д.

Основните стокови групи, които България изнася за Тунис, са нефтените масла и горива, пшеница, електро машини, акумулатори, пластмаси и стъклени продукти.

Двустранният стокообмен между България и Тунис бележи рекордни стойности през 2013 г. Предварителните данни за 2018 дават възможност за очакване на ръст от 10 % и по този начин двустранната търговия да надхвърли 150 млн. щ.д. Основните стокови групи, които България изнася за Тунис, са нефтените масла и горива, пшеница, електро машини, акумулатори, пластмаси и стъклени продукти. Внасяме мед и медни продукти, минерални и химически торове, фурми, смокини, други пресни плодове, сол, подправки, печатни платки.

Това е отбелязано при представянето на икономиката и инвестиционната среда в Тунис в Българската търговско – промишлена палата (БТПП).  Данните за развитието на търговско-икономическите отношения между Тунис и България са били представени от Олга Чугунска, анализатор в БТПП, съобщават от палатата.

“Връзките ни с Търговско-промишлената палата на Тунис (ТПП) датират от 1996 г.”. Това е казал председателят на БТПП Цветан Симеонов при откриването на събитието.

„Разглеждаме Тунис като обещаващ икономически партньор на България и преценяваме необходимостта да търсим и нови възможности за сътрудничество извън традиционните сектори на взаимодействие“,  допълнил още той. Събитието е подготвено и осъществено съвместно с Посолството на Република Тунис в Белград, отговарящо за България.

Н.Пр. Сеиф Аллах Реджеб, посланик на Република Тунис, подчертал, че страната е извършила множество промени и е направила икономически преход с реформи в областите инвестиции, данъчна система, иновации и др.

Ноомен Лагуи, представител на Тунизийската агенция за насърчаване на инвестициите, представил икономическата среда в страната. 3500 чужди предприятия функционират в момента в Тунис като 75% от тях изнасят своята продукция. Страната отчита 12 % ръст на инвестициите годишно, които са разпределени в секторите туризъм, земеделие, услуги и др.

Тунис се радва на благоприятно геополитическо положение. Страната има споразумения за свободна търговия с ЕС, Турция, арабските и средиземноморските страни (споразумението от Агадир),  ОАЕ, САЩ и е в процес на договаряне на още подобни споразумения. Сътрудничеството ѝ с останалите страни в Африка формира общ пазар с над 800 млн. потребители. В страната функционира нов закон за инвестициите, който замества инвестиционния кодекс от 1993 година и предвижда свобода на чуждестранния инвеститор, право на собственост на недвижим имот, намален брой на необходимите разрешителни и много други улеснения.

Законът позволява на инвеститорите да наемат до 30% от работниците си от чужбина, предоставя им възможност за достъп до арбитраж, редица облекчения, сред които инвестиционни премии, данъчни ваканции в зависимост от параметрите на инвестиционните проекти. 20 % е корпоративният данък в страната, а ДДС е 18 %.

Правителството на Тунис е определило приоритетните сектори за инвестиции в страната. И те са: електроника, електротехника, механика, автомобилостроене (компоненти за транспортни средства за много международни марки), въздухоплавателна индустрия (части за Airbus), информатика, текстилна промишленост, хранително-вкусова промишленост и туризъм. Тунис е най-големият износител на фурми и зехтин. Страната е втора в света по износ на био продукти. Потенциал за развитие и за привличане на чуждестранни инвестиции имат и секторите фармацевтика, възобновяема енергия, финансов сектор и др.

Цветан Симеонов е обобщил резултатите от срещата и е заявил готовността на БТПП да задълбочи сътрудничеството си с ТПП на Тунис в областта на търговския арбитраж, както и да насърчи взаимодействието на фирми от двете страни в сектори, в които икономически се допълваме, като машиностроене, хранително-вкусова промишленост, фармацевтична промишленост, текстилна промишленост, въздухоплаване и др.
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер