експорт > пазари


Хранително-вкусовата промишленост формира 11 % от БВП на България създаден от преработващата промишленост

През 2018 г. износът на храни е нараснал с 5 % и е на стойност 4,3 млрд. лв., а за полугодието на 2019 г. като ръст спрямо същия период за предходната година е близо 3 %

Зам.-министър Лъчезар Борисов: От началото на 2018 г. до момента МИ е сертифицирало проекти по ЗНИ на стойност 294 млн. лв.


През 2018 г. износът на храни е нараснал с 5 % и е на стойност 4,3 млрд. лв., а за полугодието на 2019 г. като ръст спрямо същия период за предходната година е близо 3 %. Това е казал заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на дискусията на в. "Стандарт" "Да! На българската храна". Той подчертал, че хранително-вкусовата промишленост заема 11 % от БВП, създаден от преработващата промишленост, нея работят около 5 300 фирми и те осигуряват работа на около 75 000 човека, съобщава икономическото министерство.

В рамките на дискусията зам.-министър Борисов очертал хоризонталните политики, които Министерството на икономиката провежда относно хранително-вкусовата промишленост и акцентира на инвестиции, иновации, експорт и интернационализация. „За последните две години от началото на 2018 г. до момента Министерството на икономиката е сертифицирало проекти по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)  на стойност 294 млн. лв., които от своя страна осигуряват 357 нови работни места“, казал зам.-министър Борисов.

По време на форума Борисов призовал компаниите да се включат по процедури от оперативната програма. „Към момента по проведените процедури от ОПИК 2014-2020 г. за иновации (в т.ч. “Разработване на продуктови и производствени иновации“, ”Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“) са подкрепени 63 предприятия от тематична област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии” на обща стойност около 17 млн. евро“, казал  той. По негови думи за внедряването на нови технологии и научни разработки изключително важно е сътрудничеството с научните среди. „В тази връзка бих искал да ви насърча да се възползвате от обявената в момента процедура по ОПИК за създаване и развитие на Регионални иновационни центрове. Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 115.6 млн. лв., а  срокът за кандидатстване е до 20-ти януари 2020 г.“, казал зам.-министър Борисов. 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер