финанси > застраховане


Уволняват те, добре е да си застрахован

Как можем да се подсигурим от риска недоброволна безработица?

Има решение, ако възникне този проблем и то е застраховка "Защита на дохода".

Много пъти си задавате въпроса какво ще стане, ако загубите работата си? Как ще плащате месечните си разходи? Ами ако се наложи по дълго лечение от злополука или заболяване? Как това ще се отрази на семейството ви и на социалния ви живот?

Важно е да знаете как да защитите себе си - вашите доходи и вашето семейство от непредвидени от вас случаи, освен със стандартните застраховки, покриващи злополука или заболяване.

Застраховка "Защита на дохода" е точно такава възможност, в случай, че загубите работата си/не по ваша вина/, поради намален обем на работа, сезонни или масови съкращения, злополука и заболяване.

Тази застраховка е индивидуална и при настъпване на застрахователно събитие (смърт в следствие на злополука, постоянна или временна загуба на трудоспособност, заболяване или загуба на работа), обезщетението, което ще получите ще бъде изплатено единствено и само на вас или законните ви наследници (при смърт), а в случай на загуба на работа, обезщетението, което ще получите, ще е допълнителен доход към обезщетението, което ще получавате от държавата.

Покрити рискове:

- Недоброволна загуба на заетост;
- Трайна нетрудоспособност вследствие на злополука;
- Временна нетрудоспособност вследствие злополука или заболяване;
- Смърт вследствие от злополука.

За да бъде сключена застраховката "Защита на дохода" трябва да са изпълнени следните изисквания:
1. Застрахования да е гражданин на РБългария и да има постоянна адресна регистрация в РБългария;
2. Да е на постоянен трудов договор и пълен работен ден не по–малко от 12 месеца при един и същ работодател
3. Да е на възраст между 22 г. и 55 г.
4. Да не е самоосигуряващо се лице;
5. Да не е в роднинска връзка с работодателя;
6. Да не е пенсионер;
7. Да не е на два или повече трудови договора;
8. Да не заема мениджърски позиции, да не е акционер в дружество;
9. Да няма даден процент Трайна неработоспособност, инвалидност /пълна или частична/;
10. Да не е по майчинство към момента на сключване на застраховката;
11. Да не е бил регистриран в БТ за последните 3 г. (преди сключване на застраховката);
12. Да не е ползвал болнични през последните 3 г. /злополука,заболяване/;
13. Да няма хронични заболявания;
14. Без здравна декларация.

Пример:

Лице с нетно възнаграждение 1000 лева и висше образование, може да се застрахова с максимална застрахователна сума 700 лева за 9 или 6 месеца обезщетения, при покрит риск от недоброволна безработица. Цената е съответно 22 лева или 17 лева месечно, според периода 9 или 6 месеца.

Лице с нетно възнаграждение 600 лева и средно образование, може да се застрахова с максимална застрахователна сума 400 лева за 9 или 6 месеца обезщетения, при покрит риск от недоброволна безработица. Цената е съответно 15 лева или 11 лева месечно, според периода 9 или 6 месеца.

За повече информация потърсете офисите на Застрахователен брокер Балкан.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер