финанси > застраховане


Само за 2 лева застраховаш детето си

Бедата идва бързо, няма “формула” за предпазване от злополука, но има застраховка, която да покрие лечението

Счупването на ръка или крак може да е по време на ваканцията при баба или във физкултурния салон в училище, както и при невнимателно пресичане на улицата.

Кога се случват по-често инциденти с децата ни - през ваканцията или през учебната година? Налага ли се сами да покриваме разходите при злополука и какъв е вариантът застрахователят да плати обезщетение?

За съжаление злополуките с деца, както и с възрастни, се случват неочаквано и няма "формула" за предпазване и предотвратяване на подобни събития.

Счупването на ръка или крак може да е по време на ваканцията при баба или във физкултурния салон в училище, както и при невнимателно пресичане на улицата.

Всяко едно събитие от посоченото може да бъде обезщетено според дните на лечение на травмата, при наличие на застраховка "Злополука".

Много удачен вариант е сключването на групова застраховка в учебното заведение, защото цената е много ниска и не нарушава семейния бюджет.

При застрахователна сума 1000 лева за дете, премията за плащане е около 2 лева за цяла година. Обезщетението за 45 дни лечение на злополука може да е в размер на около 80 лева, както и да се покрият разходи за медикаменти до 100 лева срещу представени фактури.

Със застраховка “Злополука на учащи” се застраховат:


- деца от детски градини и ясли;
- ученици от І-ви клас до ХІІІ-ти клас включително;
- персоналът на детските и учебните заведения;
- студенти и преподаватели в колежи, университети и академии.


Застраховката е в сила в продължение на една календарна година, както през учебно време, така и по време на ученическите /студентските/ ваканции и отпуските на преподавателите.

Застраховката "Злополука на учащи" покрива злополуки и/или акутни заболявания:


- на територията на учебното заведение, включително в часовете по физическо възпитание;
- извън територията на учебното заведение – в дома, по време на почивки, екскурзии, зимни и летни лагери и др. подобни;
- злополуки вследствие пътно-транспортни произшествия.


Допълнително се покриват медицински разноски:


- за медицински прегледи и лечение;
- за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, които са във връзка с настъпила злополука и/или акутно заболяване.


Някои застрахователи предлагат допълнително покритие "Гражданска отговорност" на застрахованите лица:


- за причинени телесни увреждания на трети лица;
- за нанесени материални щети на учебното заведение.

За допълнителна полезна информация можете да се обърнете към офисите на Застрахователен брокер Балкан.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер