финанси > застраховане


Капани, които дебнат IT компаниите

Застраховка „ Професионална отговорност” спестява доста пари и главоболия

В много случаи исковете срещу IT доставчици водят след себе си до огромни разходи и обезщетения дори и по извънсъдебни споразумения.

Безспорен факт е, че за да правят бизнес, компаниите и хората стават все по-зависими от фирмите, доставчици на информационни технологии. Потенциалните искове срещу IT доставчиците поради допусната грешка могат да имат  катастрофични последици за тях.

Тези искове могат да доведат до  големи финансови загуби и загуба на репутация за фирмите от IT сектора, което ще доведе и до невъзможност за успешния им бизнес в бъдеще.

Накратко казано, IT доставчиците трябва да се защитят от потенциални искове срещу тях  и да осигурят безпрепятственото функциониране на своята дейност.

5 причини  защо ИТ компаниите се нуждаят от застраховка  „Професионална отговорност”:

- Грешки и забава в IT проект

Статистиката показва, че неуспешните проекти са присъщ проблем на IT индустрията. Когато вашите клиенти са недоволни поради  забава, надхвърляне на бюджета или неизпълнение на заданията по проекта, те могат да претендират обезщетяване за вреди.

Дори, когато тези претенции са неоснователни, те могат да доведат до големи разходи за правна защита и разходи за успешен изход от създадената ситуация.

- Защитата, заложена в клаузи по договорите  не е достатъчна

Защитни клаузи в договора и управлението на риска могат да намалят вашата отговорност, но решаващо е IT компаниите да се подсигурят чрез подходящо застрахователно решение.

Клаузи в договора могат да намалят загубите ви, но нашата практика показва, че това невинаги е достатъчно, защото клаузи за намаляване на отговорността, заложени в договорите, могат да бъдат отменени в един съдебен процес и в много случаи исковете срещу IT доставчици водят след  себе си до огромни разходи и обезщетения  дори и по извънсъдебни споразумения.

- Неуспешен IT проект

Да се отговори на очакванията на клиента е всичко в  днешния модерен свят.  Когато вашата IT технология не отговаря на очакванията му, това води до неудовлетворени потребители и евентуален иск срещу вас за претърпени финансови загуби от вашия клиент.

- Защита срещу загуба на база данни и документи

IT компаниите често се сблъскват с претенции на клиенти поради  унищожаване, повреда, изтриване  и загуба техни бази данни и информация. Загубата на база данни на клиента може да бъде катастрофална за неговия бизнес. Това е едно от най-важните покрития, които Застрахователен брокер Балкан осигурява.

- Застраховка „Професионална отговорност” – зелена карта за вашия IT бизнес

Напоследък се оказва, че за IT компаниите е от изключително значение да притежават застраховка „Професионална отговорност. Тя е важна за спечелване на обществени поръчки, търгове за избор на доставчик и важни договори. Сключването на тази застраховка може ще подсигури едно бъдещо финансово благополучие и да добави конкурентно предимство пред останалите фирми в бранша.

5 действителни щети  по застраховки „Професионална отговорност” на IT:

- Невъзможност да се предостави бизнес решение

Застрахованият е водеща световна фирма в разработването на бизнес софтуер. Застрахованият сключва договор за доставка на софтуер за голяма компания, базирана в САЩ.  Внедряването на софтуера се оказало пълен провал.

Компанията завежда иск срещу  доставчика, претендирайки, че Застрахованият погрешно е представил софтуера като специално разработен за неговия бизнес и във връзка с това се е оказал напълно нефункционален.

Фирмата ищец претендира обезщетение за последващи загуби във връзка с опитите за поправяне на дефектите във софтуера, обезщетение за подвеждаща информация при сключване на договора, неизпълнение на договора и небрежност от страна на фирмата софтуерен  доставчик.

Първоначалната претенция в размер на  500 милиона евро, но впоследствие чрез преговори изплатеното обезщетение възлиза на 50 милиона евро, включително разходи за защита в размер на 10 милиона евро.
На Застрахования е изплатено и обезщетение по покритие „Криза на репутацията” .

- Информационно обслужване

Застрахован по полица „Професионална отговорност” сключва договор с община за осигуряване на информационното обслужване относно събирането и обработката на данни по глоби, наложени от Пътна полиция при пътнотранспортни нарушения.

Анализ на приходите в сравнение със същия период на миналата година показва намаление на броя наложени пътни глоби и намаляване на размера на събраните суми по наложени наказания за пътнотранспортни нарушения.

След разследване се установява, че  грешка в софтуера предизвиква неправилно обработване на базата данни. Общината претендира обезщетение в размер на 500 000 евро за 3 500 неправилно обработени фиша.

- Технологичен продукт

Застрахован сключва договор за разработка и доставка на софтуерна програма за клиент за  осчетоводяването на фонд работна заплата на служителите му. Оказва се, че с доставката на „бета версия” софтуера не отговаря на договорената функционалност.

Обработката на трудовите възнаграждения се извършва ръчно от клиента, въпреки че е заплатил 1 милион евро за разработването на софтуера. Клиентът заплашва да съди Застрахования за нанесени вреди.

- Предаване  на компютърен вирус

При инсталиране на операционната система на голям застрахователен брокер, служител на IT обслужващата фирма  пренася вирус в компютърната система на брокера. Този вирус циркулира, както в офисите на брокера, така и в задграничните му операции чрез сървъра.

В резултат работата на брокера е замразена за 48 часа, което води до големи финансови загуби и загуба на репутация. Брокерът съди IT компанията за 1 милион евро за загуби от прекъсване на дейността в резултат на неумишлено предаване на компютърен вирус.

- Нарушаване на конфиденциалност и защита на лични данни

Застрахованият, технологична фирма, е подведен под отговорност от един от своите бизнес клиенти заради това, че му е продал дефектна IT система с неадекватна защита. Клиентът  претендира  загуби, поради неизправна система, позволяваща на трети лица достъп до телефонната й система и базата й данни, в резултат на което фирмата е претърпяла  измами с фалшиви транзакции.

Претенцията е не само относно преките финансови загуби от фалшиви транзакции, но и претенции на физически лица за нарушаване на конфиденциалността и достъп до  личните им  данни. Спорът  е разрешен с извънсъдебно споразумение за 3 милиона евро.

В заключение

В ерата на информационните технологии все по-голяма става необходимостта от застрахователна защита, която да покрие възможните финансови загуби на трети лица, следствие извършване на дейността.

За адекватна реакция и решение на тези въпроси винаги можете да се обърнете към офисите на Застрахователен брокер Балкан.

Търсенето на застраховки в сектора е обусловено от изисквания по договори с чужди контрагенти, както и на база на „назряло съзнание” за прехвърляне на риска върху застраховател, вместо поемане на огромни разходи при допуснати професионални грешки, които могат да доведат до фалит на фирмата.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер