финанси > застраховане


Очите и ушите на износителя

Подготвяте се за износ? Обърнете се към Българска Агенция за Експортно Застраховане

Експортният застраховател играе ролята на очите и ушите на износителя в най-различни видове бизнес сфери по цял свят, помагайки му да оцени търговските и политическите рискове

Знаете ли кои са най-големите бариери и пречки, които срещат фирмите при реализирането на износа? Когато разговаряме с износителите по този въпрос, най-често цитираната дума е „информация” или „познаване”. Всеки изпълнителен директор знае, че е безразсъдно да изнасяш, без напълно да познаваш рисковете на бизнеса и на средата. Подготовката е от изключително важно значение.

Фирмите понякога не са запознати колко Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ) би могла да ги подкрепи и да им помогне при реализирането на тяхната експортна стратегия. Всъщност експортният застраховател играе ролята на очите и ушите на износителя в най-различни видове бизнес сфери по цял свят, помагайки му да оцени търговските и политическите рискове.

Преди износа е необходимо да съберете всякаква налична информация за Вашия целеви пазар – финансова, регулаторна, производствена, политическа и др. Проблемът може да бъде от юридическа или законодателна гледна точка – например събирането на просрочени вземания от китайски компании е незаконно за чуждестранни юридически лица, но това може да бъде преодоляно като се използват хора или компании, регистрирани в Китай или например Хонг Конг. В подобни случаи БАЕЗ би могла да бъде от помощ, тъй като има установени договорни взаимоотношения за събиране на такива вземания с местни колекторски агенции.

Или предизвикателството, което стои пред Вас е от доста по-първостепенно значение – например дали компания „Х” е достатъчно стабилно дружество, с което е безрисково да се търгува. Отново БАЕЗ може да изиграе ролята на детектив от Ваше име. В по-честия случай в много държави няма законното изискване компаниите задължително да публикуват годишните си отчети, което може да бъде сериозна пречка за износител, който за първи път реализира износ за тази държава или компания, да добие ясна представа кой е партньорът, който стои насреща.

Т.е. от гледна точка на „познанието” застрахователят на търговските рискове може да помогне на бизнеса да излезе по-уверено на международната сцена. Но той не спира дотук – ако БАЕЗ е преценил, че един бизнес или компания са достатъчно благонадеждни и Ви е предоставил кредитен лимит за застраховане, Вие реализирате износа, но в последствие Вашите партньори по една или друга причина не Ви плащат стоките или услугите, можете да претендирате изплащане на застрахователно обезщетение и да получите дължимите суми.

И всъщност тук е ключът. Една продажба не е продажба, докато не бъде получено плащането по фактурата. Добрите търговски мениджъри знаят, че търговският кредит (или отсрочването на плащането) може да бъде тяхното основно стратегическо оръжие. Когато продажбите и кредитният мениджмънт функционират заедно, това е едно мощно партньорство. Предоставеният кредит поддържа бизнеса в движение и е изключително полезен, особено в трудни времена на криза. Но неразумно предоставеният кредит може да бъде и бомба със закъснител.

Без ефективно управление на риска един бизнес, който дава прекалено много на кредит, или, обратното, купува много повече на кредит, отколкото може да си позволи, може доста лесно да се окаже в опасно и тежко финансово състояние.

Друго преимущество, което имат застрахователните полици на БАЕЗ, е възможността да бъдат прехвърлени в полза на трето ползващо се лице – Вашата обслужваща банка. На база на застрахователната полица и предоставени документи за реализиран износ банката Ви финансира текущо, елиминирайки периода на отсрочване на плащането, което сте предоставили на Вашите контрагенти. По този начин не се нарушава паричния поток на Вашата фирма, а и разполагате със свежи ресурси, които бихте могли да използвате за производство на нови стоки или за разширяване на бизнеса.

Като заключение бихме могли да кажем, че ако Вашата компания няма времето, ресурсите и компетентността да оценява риска ефективно преди да сте навлезли на определен пазар или да сте изнесли за нови компании, правилното решение е не да си затворите очите и да се надявате на добра развръзка. Знайте, че и най-добрите и дългосрочни партньори могат да изпаднат в затруднение или да фалират. Изнасяйте, но само познавайки експортните си пазари, партньорите си и потенциалните рискове. А Ваш неизменен партньор в това начинание е Българска Агенция за Експортно Застраховане.

Кой кой е


Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ) е застрахователно дружество, което предлага застраховки срещу финансови рискове. БАЕЗ предлага застраховки на плащанията срещу търговски рискове (забавяне на дължимо плащането или обявяване в несъстоятелност на контрагентите) и политически рискове в страната на реализирания износ. БАЕЗ е основана през 1998 г., капиталът е 100% собственост на държавата в лицето на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Нейна основна цел е да подпомага българските износители на международните пазари.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер