Банер

компании > класации


Топ класации

Exporter.bg представя топ класации на българските компании, изготвени от “Актив”, независим член на Geneva Group International

„Резултатите от класацията показват, че в криза най-добре се справят компаниите, които имат еднакво високо ниво на управление и при растеж, и при криза”, коментира за exporter.bg Симеон Симов, управляващ съдружник в “Актив” ООД.

Сайтът на успелите българи в експортния бизнес exporter.bg публикува класация на компаниите в България по приходи и ръст на приходите за 2011 година, която днес предоставяме на Вашето внимание. Тя е изготвена от  компания „Актив”, която от 14 години изготвя рейтингови класации на база на информация, съдържаща се в публикувани и одитирани годишни финансови отчети.

Класацията е изключително ценна като информация за всички фирми в България, защото им позволява да се ориентират в бизнес ситуацията в България по отрасли и подотрасли. Чрез нея всяка компания може да получи максимално обективна информация за своите конкуренти.

В exporter.bg са публикувани 99 класации – 19 по отрасли и 80 по подотрасли. Те обхващат 8000 компании от всички сектори на българската икономика. С тях можете да се запознаете подробно в сайта, а днес предоставяме на Вашето внимание класациите Топ 1000 на българските компании по приходи и ръст на приходите и Топ 10 по ръст на приходите в проценти и в абсолютна стойност в лева.

Фирмите в класацията са позиционирани по следните показатели:

- приходите от дейността им
- финансовият резултат след облагането
- размера на собствения капитал
- дълготрайните материални активи
- ефективността на разходите
- производителността и рентабилността на труда
- средно възнаграждение във фирмите на база разходите за възнаграждение и средногодишния брой на социално осигурени лица на дружествата
- индекс „Актив”, изчислен като средноаритметичен резултат от позициите, които компанията заема по отделните критерии.

За по-пълно представяне на бизнес средата в България, допълнително се предоставя сравнение по приходи  за 2011 г. и 2010 г.

 

КЛАСАЦИИ

Топ 10 по абсолютна стойност и в проценти

Топ 1000 по абсолютна стойност и в проценти

 

КЛАСАЦИИ ПО СЕКТОРИ

Сектор Добивна промишленост

Сектор Производство и разпределение на ел. и топлинна енергия

Сектор Култура, спорт и развлечения

Сектор Операции с недвижими имоти

Сектор Преработвателна промишленост

Сектор Професионални дейности и научни изследвания

Сектор Селско стопанство

Сектор Строителство

Сектор Транспорт, складиране, пощи

Сектор Търговия

Сектор Доставка на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

Сектор Хуманно здравеопазване и социална дейност

 

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер