финанси > застраховане


Защо БАЕЗ е полезен партньор за износителите

Застраховането на плащанията позволява на компаниите да намалят рисковете при осъществяване на дейността си

Благодарение на БАЕЗ износителите могат да бъдат по-конкурентоспособни, предлагайки отстрочено плащане, а не да притискат партньорите си да работят на принципа “първо парите, после стоката” или да искат допълнителни обезпечения или гаранции.

БАЕЗ редовно публикува материали на сайта exporter.bg и се стреми постоянно да помага с примери и съвети българските износители.

Основните преимущества на БАЕЗ могат да бъдат синтезирани по следния начин:


* БАЕЗ има средствата и каналите да проучи чуждестранната компания (ако е нов и непознат партньор за българския износител).

* Да направи оценка на финансовото му състояние и да получи допълнителна информация за него – например просрочия към други негови доставчици, изплащане на щети, поведние в случай на конкретно търсене на дължими просрочени суми други подобни.

* Да даде препоръки за конкретен кредитен лимит (т.е конкретна сума, която като експозиция не би било разумно да бъде надхвърляна при доставка на отсрочено плащане за съответен контрагент).

* Изплаща дължимите по фактурите суми под формата на застрахователно обезщетение (в случай на настъпване на покритите рискове – неплащане или изпадане в несъстоятелност).

* Съдейства при търсене на просрочени плащания пред изплащане на застрахователно обезщетение.

Преимуществата за износителите са:


* Осигурява се цялостна стабилност на финансовото състояние на компанията, тъй като е защитен от финансови сривове в случай на неплащане от негов партньор.

* Подпомагат се износителите при навлизане на нови пазари и започване на работа с непознати партньори, тъй като те предварително ще бъдат проучени и ще им бъде направена оценка на финансовото състояние.

* Износителите могат да бъдат по-конкурентоспособни, предлагайки отстрочено плащане, а не да притискат партньорите си да работят на принципа “първо парите, после стоката” или да искат допълнителни обезпечения или гаранции.

* Улеснява се достъпа до финансиране. Застрахованите вземания по полицата могат да бъдат прехвърлени в полза на банка и по този начин отсрочването на плащането да бъде туширано и компанията да получи текущо финансиране и да получи свеж оборотен капитал.

В заключение


Застраховането на плащанията позволява на компаниите да намалят рисковете при осъществяване на дейността си, да увеличат обема на продажбите си и да навлязат на нови пазари

Целта на БАЕЗ е да бъде най-добрият партньор при оценката и споделянето на кредитния риск, за да могат българските компании не само да гарантират настоящия обем на бизнеса си, но и да имат възможността да го разширят с нови партньори и на нови пазари.


Светлана Милкова, директор на Дирекция “Застраховане и презастраховане“ към Българската агенция за експортно застраховане

(От презентацията й пред журналистите по време на пресконференцията в БТА, където сайтът на успелите българи в експортния бизнес exporter.bg представи класация на компаниите в България по приходи и ръст на приходите за 2011 година.)

На снимката (отляво надясно): Светлана Милкова – директор на Дирекция “Застраховане и презастраховане“ към Българската агенция за експортно застраховане, Димитър Дженев – главен редактор на exporter.bg, водещата Биляна Боянова и Мадлена Василева - мениджър в “Актив”, който отговаря за проекта “Класации”.

Снимка: Стефан Марков 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер