Банер

компании > класации


Топ 1000 и Топ 10 на компаниите в България

Класациите по ръст на приходите за 2012 спрямо 2011 г. са изготвени специално за exporter.bg от фирма "Актив" - независим член на Geneva Group International

Класирането извършихме веднъж по ръстово изменение в процентно изражение и втори път по абсолютна стойност (в хил.лв.), с което обхващаме както динамиката, характерна за скоковете на по-малките фирми, така и абсолютното превъзходство на „големите“, казват от Актив.

Сайтът на успелите български предприемачи в експортния бизнес exporter.bg публикува за втора поредна година топ класация на компаниите по ръст на приходите за 2012 .

Защо класацията е ценна


И тази година класацията е изготвена от компания „Актив”, която от 15 години изготвя рейтингови класации на база на информация, съдържаща се в публикувани и одитирани годишни финансови отчети.

Тя е изключително ценна като информация за всички фирми в България, защото им позволява да се ориентират в бизнес ситуацията в България по отрасли. Чрез нея всяка компания може да получи максимално обективна информация за своите конкуренти.

Ценна е и заради подхода, изпалзван от “Актив”, при изготвянето на класациите. Ето какво казват за него от компанията:

“Мотивирани от www.exporter.bg, ние от `Актив, изведохме и настанихме в пространството на експортния сайт вторична класация на първите  фирми, подредени по приход в „Класация `Актив – топ 5000“ като съпоставихме по ръст приходите им спрямо предходната година.

Класирането извършихме веднъж по ръстово изменение в процентно изражение и втори път по абсолютна стойност (в хил.лв.), с което обхващаме както динамиката, характерна за скоковете на по-малките фирми, така и абсолютното превъзходство на „големите“.


Приехме като изискване за попадане на фирма в „Класация `Актив – топ 1000“ по ръст на приходите за двете сравними години съответната фирма да присъства в базовата „Класация `Актив – топ 5000“.


Като отделни обхвати създадохме „Класация `Актив – топ 10“ по ръст на приходите и „Класация `Актив – топ 1000“ по ръст на приходите.


Представяме Ви тези Класации за 2012 г. спрямо 2011 г. като Актив за Вас!”КЛАСАЦИИ
Топ 10 по абсолютна стойност и в проценти
Топ 1000 по абсолютна стойност и в проценти

КЛАСАЦИИ ПО СЕКТОРИ
Сектор Добивна промишленост
Сектор Производство и разпределение на ел. и топлинна енергия
Сектор Хотелиерство и ресторантьорство
Сектор Операции с недвижими имоти
Сектор Преработвателна промишленост
Сектор Професионални дейности и научни изследвания
Сектор Селско стопанство
Сектор Строителство
Сектор Транспорт, складиране, пощи
Сектор Търговия
Сектор Доставка на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
Сектор Хуманно здравеопазване и социална дейност
Сектор Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
Сектор Административни и спомагателни дейности 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер