експорт > пазари


Да бъдеш силен на руския пазар

Д-р Радко Касъров, изпълнителен директор на Ветпром АД, пред exporter.bg за експорта на фармацевтичното предприятие, спечелило наградата “Експортьор на годината”

 

През 2014 г. компанията разширява портфолиото си с нови хуманни и ветеринарни медикаменти, вдига обемите на продукцията за Русия и републиките от ОНД

Г-н Касъров, Ветпром АД спечели наградата на нашия сайт “Експортьор на годината” в бранш Фармация. Разкажете ни за вашите продукти и за пазарите, на които изнасяте?

- Нашата компания произвежда основно медикаменти за хуманната и ветеринарната медицина. Другото ни производство са алуминиеви туби, които също се ползват във фармацията. В голяма степен ние сме ориентирани към експорта. Може да се каже, че около 60 % от продукцията на завода излиза на външните пазари.

В момента изнасяме медикаменти най-вече за страните от бившия ОНД. Това са Русия, Украйна, Беларус, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан. Имаме регистрация за експорт на нашите продукти в Македония и сме в процес да направим същото и в Сърбия.

В Румъния и Италия, които са страни от Европейския съюз, изнасяме празни алуминиеви туби, но не и медикаменти, защото регистрацията им на тези пазари е доста по-сложна като процедури и по-скъпа като средства.

Законодателствата в страните от Европейския съюз са направени в интерес на големите корпорации, с които ние трудно можем да се конкурираме. А регистрациите на медикаментите струват десетки хиляди евро.

Как кризата се отрази на европейските пазари и на тези в Русия и бившите съветски републики? Какви по-интересни тенденции забелязахте?

- Както вече ви казах, ние не работим с класически европейски пазари, което означава, че както и да се е отразила кризата в тази част на Европа, тя нас не ни е засегнала. Мога само да кажа, че точно такава криза в Русия не съществува.

Медикаментите на "Ветпром" АД са с високо качество и много добре се приемат, както на външните пазари, така и в България.

Руските банки имат пари, фирмите също разполагат със средства. Не забавят плащанията. Ако има криза, тя по-скоро е при фирмите на вътрешния пазар. В България трудно събираме вземанията си. С Русия нямаме никакъв проблем.

Даже мога да кажа, че руската страна е организирала много добре своя импорт. Тяхната държава прави тъй наречения паспорт на сделката. Всеки вносител прилага на границата документи от митницата и банката, а след това банката следи, дали импортьора, когато внесе стоката в Русия, си плаща на външния доставчик.

В момента, в който стоката мине през руската митница, външният доставчик трябва да си получи предплатата. Когато изтекат 60 или 90 дни, колкото са записани в договора, банката и митницата следят, дали вносителят си е платил на външната фирма. Това е направено с цел руските фирми да с добро лице към Европа и света.

Смятам, че това е една много интересна практика, която облекчава дейността на фирми като нашата. И това е нещо, което не се отнася специално за България, а важи за всички държави, които изнасят в Русия.

Всяка фирма, която прави експорт на руския пазар, получава такъв паспорт на сделката. Но така е само в Русия. Не се отнася за другите бивши съветски републики. При тях е по-различно.

Преди малко споменахте вътрешния пазар. Кое е по-специфичното при него?

- Той наистина е специфичен. Ветеринарните ни продукти се продават добре в България, но количествата не са задоволителни. Причината за това е, че няма развито животновъдство. В момента в България има регистирани около 500 000 крави, 2-3 милиона овце и още толкова кози.

Просто у нас няма животни. Говоря за интензивния сектор. За екстензивния, този по селата, където във всяка къща има по десетина овце, мога да кажа, че това също е пазар, но е много дребен.

Видях, че в портфолиото на компанията ви присъства и производство на паста за зъби.


- Спряхме нейното производство през 2007 г., защото е много трудно да се конкурираме със световните производители, които навлязоха у нас. Говоря за Colgate Palmolive. Но продължаваме да приемаме малки поръчки на ишлеме, тъй като имаме разрешение за производство на козметични продукти.

Всяка година фирмата инвестира по 500 000 - 600 000 лева. Тези инвестиции отиват в машини, съоръжения и за поддръжка на инфраструктурата.

Какви са инвестициите, които сте направили или ви предстоят?

- Всяка година инвестираме по 500 000 - 600 000 лева. Тези инвестиции отиват в машини, съоръжения и за поддръжка на инфраструктурата.

Не е малко...

- Почти цялата печалба на предприятието в момента се реинвестира. В противен случай трябва да кажа, че то няма да може да работи. За да спазваме изискванията на Европейския съюз и  стандартите на добрата производствена практика, които ни се налагат, трябва да инвестираме.

Буквално всеки месец се купува някаква машина или нещо се ремонтира, така че да отговаря на всекидневните изисквания. Този процес ще продължи. И догодина, и следващата година, сме заложили между 500 000 и 700 000 лева годишно да инвестираме.

Какви са плановете ви за следващите години? Как бихте искали да се развива вашето предприятие?

- През изминалата година имаше преломен момент за предприятието - смени се собствеността. Ветпром е акционерно дружество. То има контролен пакет акции и множество акционери с дребни пакети.

Контролният пакет беше притежание на българско юридическо лице. След консултации се стигна до идеята, нашият най-голям партньор в Русия - руска фирма, която е само търговска, да закупи контролния пакет от българското юридическо лице.

Сега нашият най-голям партньор в Русия е и собственик на предприятието.  Затова  предполагам, че през следващите години от тази връзка с перспектива, ще има положителни последствия и за нас.

Руските ни партньори имат идея да развиват тяхната структура в Русия. И тъй като Русия и всички републики около нея ще са наш основен пазар и през следващите години, това няма как да не ни се отрази благоприятно. Голямата ни база вече е в Москва. Там имаме огромен склад. Нашите продукти могат да се взимат направо оттам.

Това вероятно предполага вдигане на обемите на производство при вас?

- Наистина предполага вдигане на обемите. За първите два месеца на тази година те са много по-добри спрямо същия период на миналата година. Надявам се така да бъде и занапред.

Немалко средства фирмата влага в иновации. И тази година в нейното портфолио ще има нови медикаменти.


Пожелавам ви и тази година да вземета наградата на сайта ни...

- Надявам се да е така. Тази година инвестираме в регистрации за употреба на медикаменти. За да се продават в дадена държава, те трябва да имат регистрация. Тя се прави за всеки медикамент поотделно. Струва немалко пари като държавна такса в съответната държава и немалко средства като развойна дейност у нас, за да могат документите да отговарят на съответните изисквания.

Миналата имахме 4 продукта,  до края на тази ще имаме още 2. Това прави 6 продукта в хуманитарната медицина.

Вдигате портфолиото...

Да, така е. Ще имаме 6 продукта в хуманитарната медицина и още 5 във ветеринарната. Това трябва да увеличи продукцията ни за Русия и съответно да вдигне оборотите.

А продажбите ви в Европа, тях как ги виждате?


- Ще продължим да изнасяме алуминиеви туби за Румъния и Италия. Не само ще запазим нивата на продажбите, но даже ще ги увеличим. В момента водим преговори с няколко фирми от Италия, които също биха желали да закупят тези туби.  Така ще вдигнем техните продажби на Апенините.

Благодаря за това интервю.

Димитър Дженев


Снимки: Божидар Марков и архив на "Ветпром" АД

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер