експорт > пазари


79 % от произведените в България черни и цветни метали са за износ

21 % от продукцията на металургичните предприятия у нас се реализира на вътрешния пазар


Основен пазар за българските производители от черната металургия е този на Европейския съюз. На него се реализира над 60% от произведената продукция. Цветната металургия също е насочена към този пазар и износът й многократно надвишава вътрешните продажби.

Българската металургия реализира своята продукция основно на външните пазари. Това сочи анализ за производството на основни метали у нас, изготвен от Българската асоциация на металургичната индустрия.

Износът на черни и цветни метали е значително по-голям (79%) от продажбите на вътрешния пазар (21%), показва анализът, публикуван на сайта на асоциацията.

Основен пазар за българските производители от черната металургия е този на Европейския съюз. На него се реализира над 60% от произведената продукция. Цветната металургия също е насочена към този пазар и износът й многократно надвишава вътрешните продажби.

Вносът и износът на металургични продукти през 2013 г. запазват своите стойности на нивото на предходната година. Отчита се спад в стойностите на износа в черната металургия, но за сметка на това се отбелязва ръст в цветната металургия.

Приносът на металургията в общата добавена стойност на преработващата промишленост през последните години в България има дял между 5 и 9%, отчитат от асоциацията.

Анализът показва още, че общият брой на металургичните предприятия у нас през 2008 г. е бил 221, а през 2012 г. е намалял до 166, което представлява спад от над 30%. С приблизително 50% е намалял и броят на заетите в сектора. През 2008 г. техният брой е бил над 21 000., а през 2012 г. е малко над 12 000.

“Причината за намаляване на броя на работещите в отрасъла са направените инвестиции в него, което доведе до повишаване на изискванията по отношение на знание, квалификация и умение”, смята Ренета Петрова, зам.-председател на федерация „Металици“ - КНСБ.

Според нея делът на висококвалифицираните работници в този отрасъл е 58%. По думите й браншът остава непривлекателен за младите хора, затова трябва да се предприемат мерки, за да бъдат привлечени те към него. Тя предлага да бъде вдигната заплатата на работещите в тази сфера.

“Трябва да станем по-привлекателни. Не може да правим растеж с тези нива на заплати, които са сега”, каза в интервю за exporter.bg инж. Емил  Шаранков, изпълнителен директор на ВМВ Метал ООД - компанията спечелила наградата “Експортьор на годината” в бранш Металургия, която нашия сайт връчи за първи път миналата година.

“Въпреки, че нашите работници взимат доста над средната работна заплата за страната, трудът е непривлекателен, тежък. Въпреки, че това е майсторски труд. Леярството е един вид изкуство”, призна с горчивина инж. Шаранков.

“В България не се подготвят кадри за металургичната индустрия. Ние можем да набираме инженери единствено от металургичния факултет на Химико - технологическия университет и факултета по технология на металите към Техническия университет. Те обучават на курс по 5-10 човека, даже и по-малко. От тези 5 до 10 инженери миналата година сме привлекли трима. Останаха двама, защото едното момче си тръгна.

Средната възраст на персонала е над 45 години. Това поражда проблеми, а в близко бъдеще ще доведе и до криза. Ще се наложи да внасяме специалисти отвън”, каза още в интервюто за exporter.bg изпълнителният директор на ВМВ Метал ООД.


Металургията формира над 10 % от БВП на България


Съвременната металургична индустрия в България има съществен принос в националната икономика, с над 10% относителен дял в произведената промишлена продукция и над 15% в стоковия износ. Поради изключително експортната насоченост на производството, от износа и вноса на металургични продукти през 2012 г. се формира положително търговско салдо от 3.5 млрд. лева, се посочва в анализ, разработен от Българската стопанска камара (БСК).

След икономическите промени и смяната на собствеността се промени и структурата на българската металургия. Днес основен дял в показателите имат производителите от цветната металургия – мед, олово и цинк, прокат и изделия от цветни метали. Нашата страна вече е фактор в този стратегически за всяка икономика сектор, произвеждайки над 10% от медта и 4-5% от цинка и оловото на ЕС, се отбелязва още в анализа.

(Пълният текст на анализа за сектор Металургия през 2013 г. четете в Електронния информационен бюлетин, който exporter.bg в най-скоро време ще предостави на фирмите, членове на Клубът на експортьора. Той беше учреден от сайта на успелите в експортния бизнес на 10 юни тази година.)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер