експорт > пазари


Милиарди за покриване на щети по експортни сделки

Най-големите щети по краткосрочни сделки, изплатени от членовете на Бернския съюз*, са за некоректни длъжници от държави като Иран, Италия, САЩ, Бразилия и Испания

По  средносрочния и дългосрочния бизнес най-големите щети са свързани  със сумите по изплатени обезщетения към контрагенти от Иран, Саудитска Арабия, Обединените Арабски Емирства, Украйна и Египет.

През 2013 г. най-големите щети по краткосрочни сделки, изплатени от членовете на Бернския съюз, са за некоректни длъжници от държави като Иран, Италия, САЩ, Бразилия и Испания.

Краткосрочният бизнес представлява застраховане на експортни сделки с период на отсрочване на плащането по-малък от 1 година, като най-често срещани са тези от 30, 60 и 90 дни. Сумите на платените обезщетения по краткосрочни сделки нараства с 4,7% от 2012 до 2013 г. – от 1.8 на 1.9 млрд. долара. Най-големите щети по краткосрочни сделки са платени за некоректни длъжници от държави като Иран, Италия, САЩ, Бразилия и Испания.

Щетите по средносрочния и дългосрочния бизнес отбелязват спад с 6% - от 2.6 през 2012 г. до 2.4 млрд. долара през 2013 г. Най-големите от тях са свързани  със сумите по изплатени обезщетения към контрагенти от Иран, Саудитска Арабия, Обединените Арабски Емирства, Украйна и Египет. Причината за изплащане на щетите е различна и варира в зависимост от държавата. Много от застрахователите са засегнати от ситуацията в Иран, където длъжниците изпитват затруднения да трансферират плащания в чужбина. Щетите в Иран са свързани с дългосрочни транзакции, подписани преди налагането на санкциите. От 2012 г. почти няма застрахована сделка за Иран, тъй като по-голямата част от застрахователните дружества се въздържат от поемането на толкова висок риск.

След феноменалния ръст през 2012 г. (33% спрямо 2011 г.), новият бизнес по застраховането на инвестиции достигна 96 млрд. долара през 2013 г., което е 3.5% по-ниско от рекордното ниво на предишната година. Въпреки това нивото на застраховани инвестиции е двойно по-високо от нивата през 2009 г. Изплатените щети по този вид застраховки през 2013 г. възлизат на 147 млн. долара (17% ръст), като най-големите обезщетения са платени за държави като Либия, Венецуела, Виетнам и Мианмар.

Анна Кършовска, ръководител служба Бизнес развитие и контролинг на Българска Агенция за Експортно Застраховане


* През 1934 г. четири кредитни застрахователни компании от Франция, Италия, Испания и Великобритания се събират за първи път в гр. Берн. Впоследствие те поставят началото на Бернския съюз, който днес вече е на 80 години. Бернският съюз е съставен от 80 компании-членове от над 60 държави, работещи в сектора финансово застраховане.

Част от Бернския съюз е и Пражкият клуб. Той е създаден през 1993 г. с финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие. Групата носи името на града, в който се е състояла първата среща, в продължение на традицията, започната от Бернския съюз. В началото в него членуват новосъздадени компании за експортно застраховане основно от Централна и Източна Европа, но впоследствие членството се разширява и в момента вече в клуба са включени 37 застрахователни компании, голяма част от които са от държави от ОНД, Азия и Африка. Българската Агенция за Експортно Застраховане (БАЕЗ) също е член на Пражкия клуб почти от неговото създаване - през 1998 г. Някои от по-големите експортни застрахователи като ECIC SA – Южна Африка, EGAP – Чехия, EXIMBANKA SR – Словакия, KUKE – Полша, EXIM HUNGARY – Унгария, SID – Словения, THAI EXIMBANK – Тайланд са едновременно членове и на Бернския съюз.


(Пълният текст на анализа за сектора Застраховане на експортни кредити през 2013 г. четете в Електронния информационен бюлетин, който exporter.bg вече предостави на фирмите, членове на Клубът на експортьора. Той беше учреден от сайта на успелите в експортния бизнес на 10 юни тази година.)

 

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер