експорт > пазари


Компанията, която си поставя предизвикателни цели

Петър Петров, консултант по мениджмънт на „Гопет Транс“ ЕООД, пред exporter.bg за един нов кръгозор, отворен от възможностите на интермодалните решения

„Въвеждането за първи път в България на интермодален сервиз  с използване на ж.п. транспорт е най-важното събитие за „Гопет Транс“ през 2014 година. Това ни даде много нови възможности и сфери за развитие“, казва Петър Петров.

Г-н Петров, през 2014 г. за втора поредна година спечелихте Голямата награда “Експортьор на годината” на сайта exporter.bg. Кое прави Вашата компания толкова успешна на външните пазари?

- Според мен това е комбинация от доста фактори, но бих могъл да откроя по-важните от тях като:
* Високото ниво на професионализъм, което се опитваме да поддържаме в компанията
* Фокуса върху обслужването нашите клиенти. Стремим се да предоставяме винаги най-доброто обслужване
* Гъвкавост при предлагането на оптимални решения на клиентите ни
* Ангажираността на служителите ни  в ежедневната им работа към мисията и ценностите на компанията

Кои най-важни събития трасираха пътя на “Гопет Транс” през 2014 г.?

- Безспорно това е въвеждането за първи път в България на интермодален сервиз  с използване на ж.п. транспорт. Това ни даде много нови възможности и сфери за развитие.

На второ място е стартирането на организационни и структурни промени в компанията, целящи въвеждането на високи стандарти за работа, които дават възможност за ускоряване растежа ни.

И на трето, но не на последно място, е въввеждането на ERP система за работа на логистичният ни сектор.

Няма друга транспортна фирма в България, която да разполага с толкова модерна сграда като Вашата. Какво си казахте миналата година, когато влязохте в този забележителен офис център?

- Това за което си помислих е, че най-после служителите ни ще имат достатъчно  място и удобства за работа и че „Гопет Транс“ вече си има собствена централа. А това дава сигурност и увереност в служителите ни, че работят в стабилна и просперираща компания.

Как стартирането на първият интермодален блок влак от България промени облика на компанията Ви? Кои са следващите стъпки в посока развитие на интермодалните схеми, които Европейският съюз силно поощрява и насърчава?

- Ами основно във предоставянето на нови възможности към големите корпоративни клиенти. Съответно кръгозорът ни се отвори и започнахме да планираме по нов начин дейността си в съответствие с възможностите, които предоставят интермодалните решения.

ЕС поощрява всички схеми за транпорт, които имат за цел намаляването на вредните въздействия от автомобилният трафик върху околната среда. Стига да успеем да покажем и докажем жизнеността на дадено интермодално решение, то безспорно ще бъде подкрепено от съответните грантови схеми.

В момента нашият сервиз  от България включва  движението на 1 влак седмично от Стара Загора - Русе до Куртичи, Румъния, откъдето продължаваме за Белгия, Англия и Германия като използваме влаковете на нашите партньори.

Нашата идея е да стартираме такъв сервиз и от София.

Какво е съотношението вътрешен-външен пазар като пазарен дял на компанията Ви?


- 90%  от  бизнеса ни се реализира с експорт или импорт за България, около 10% е чисто в рамките на България и то по-скоро като съпътствуващи и подпомагащи дейности.

Според Вас 2015 г. ще бъде ли добра за фирмите от сектор “Транспорт и логистика”?

- Трудно е за прогнозиране, поради настъпилите промени с цените на суровините в края на миналата година, но да се надяваме да е добра като цяло за всички сектори. Както знаете ние сме в пряка зависимост от развитието на цялата икономика в региона.

Очаквате ли за “Гопет Транс” това да бъде една добра година?

- Отговорът ми е свързан с този от предишният въпрос. Ние сме си поставили предизвикателни цели и се надяваме да ги постигнем. Ако това стане, годината за нас ще е добра.

Кои са най-важните задачи за компанията Ви през настоящата година? Ако трябва да изберете едно от нещата, които трябва да се случат, кое ще е то?

- разширяване на интермодалният ни сервиз с нови дестинации
- увеличено присъствие по определени географски дестинации
- разширяване на портфолиото на логистичните ни услуги

Кога ще можете да кажете, че сте изпълнили голямата цел - да станете значима европейска  компания?


- Тогава, когато другите европейски компании започнат да ни разглеждат като равностоен партньор и когато  получим  признание от клиентите си  в този  аспект.

 

Димитър Дженев

Снимка: Божидар Марков

На снимката: Любен Петров, заместник министър на икономиката (вдясно), връчва Голямата награда за Най-големи приходи от експорт през 2013 г. на Петър Петров, консултант по мениджмънт на "Гопет Транс" ЕООД

 

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер