финанси > европейски пари


OП „Иновации и конкурентоспособност“ отпуска 28.5 млн.лв. на нови 53 проекта

Министър Божидар Лукарски връчи договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на официална церемония

В момента отворени по ОПИК са още две процедури за внедряване на иновации в съществуващи предприятия и разработване на иновации от стартиращи предприятия с бюджет от над 117 млн. лв.

53 нови проекта получават над 28.5 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Договорите бяха връчени от министъра на икономиката Божидар Лукарски и заместник-министъра Даниела Везиева на официална церемония, съобщиха от Министерството на икономиката.

Проектите са одобрени за финансиране от общо 203 проектни предложения, насочени в научно-изследователската и развойна дейност, издателска дейност, обработка на данни и хостинг, програмиране и други IT продукти и далекосъобщения.

„ОПИК бе една от първите програми, които стартираха в новия програмен период. До момента са одобрени над 470 проекта по трите крайни срока за кандидатстване по първата процедура. Те ще получат безвъзмездно финансиране от близо 259 млн. лв.“, посочи министър Лукарски пред представителите на бизнеса. По негови думи тези резултати ясно показват амбицията на екипа на Министерство на икономиката да работи в подкрепа на бизнеса. Той подчерта, че това е един много сериозен ресурс, който министерството инвестира в изграждането на икономика, базирана на знание и иновации; икономика, която създава висока добавена стойност.

Министър Лукарски изрази надежда, че с изпълнението на проектите ще се постигнат осезаеми резултати, като разкриване на нови работни места, засилени пазарни позиции и повече продажби. Заместник-министър Даниела Везиева допълни, че иновациите са много съществена част от всеки един продукт и услуга, които българският бизнес създава. И благодарение на съвместните усилия на бизнеса и министерството „доказахме, че можем да правим проекти, които са прозрачни и най-вече ориентирани към резултати“.

В момента отворени по ОПИК са още две процедури за внедряване на иновации в съществуващи предприятия и разработване на иновации от стартиращи предприятия с бюджет от над 117 млн. лв. Предстои и обявяването на процедурата за „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по нея е над 176 млн. лв.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер