експорт > пазари


Успешните политики за насърчаване на износа в Южна Корея доведоха страната до бърз икономически растеж

Правителството предоставя различни стимули за насърчаване на износителите с цел да се реализира икономически ръст, воден от износа

Експортът на страната нараства от 87 млн. щ.д. през 1963 г., 17,5 млрд. през 1980 г., като  достига рекордните 573 млрд. щ.д. през 2014 г., сочи анализ, направен от Анна Кършовска, директор Дирекция „Застраховане“ към БАЕЗ

Заради своето индустриално развитие и търговска експанзия Южна Корея, често е считана за пример за много бърз растеж и трансформация. За около 50 години тя се развива от една от най-бедните селскостопански общества в света до страна, приета през 1996 г. в ОИСР.

Модерното индустриално развитие на Корея стартира от 5-годишния план за икономическо развитие през 1962 г., съдържащ уникалната парадигма на стратегия за индустриализация, базирана на експорта. Това става ясно от разработка на Анна Кършовска, директор Дирекция „Застраховане“ към Българска аганция за експортно застраховане (БАЕЗ), която изследва икономическият ръст на Южна Корея, вследствие на политиките на правителството да предоставя различни стимули за насърчаване на износителите.

Експортът на страната нараства от 87 млн. щ.д. през 1963 г., 17,5 млрд. през 1980 г., като през 2014 г. достига до 573 млрд. щ.д. БВП на глава от населението нараства от по-малко от 100 щ.д. през 1960 г., на 1 688 щ.д. през 1980 г., 12 581 щ.д. през 1996 г., 17 085 щ.д. през 2009 г. и достига 33 395 щ.д. през 2014 г.

Още през 1964 г. правителството обявява стартирането на политики за насърчаването на износа. Увеличава сумата на експортната субсидия, поставяйки акцент върху продуктите от леката промишленост, и по-конкретно върху текстилното производство и производството на дрехи. Въвежда 50% намаление на данъка върху печалбата на износителите, както и на финансиране на нисък лихвен процент. Разработва земни участъци за индустриални комплекси и ги предоставя евтино на компаниите, които искат да влязат в тях. Заедно с различни данъчни и финансови мерки за насърчаване на износа, правителството създава и институциите, които да го подкрепят.

Разработката на Анна Кършовска показва и промяна в стоковата структура на износа на Корея от 60-те години досега. Въпреки че текстилът и дрехите представляват около 42% от общата стойност на износа през 1968 г., делът им намалява до 29% през 1980 г. и до по-малко от 3% през 2006 г. Делът на тежката и химическа индустрия нараства от около 9% през 1968 г., до 41% през 1980 г. и 84% през 2006 г.

Износът на продукти, принадлежащи на първичната индустрия възлизат на 37% от общия износ през 1968 г., докато този дял е по-малко от 1% през 2006 г. Делът на електронни продукти също расте. През 2014 г. общата сума на износа на Южна Корея е 573 млрд. щ.д., като най-голям дял от тях заемат електронни компоненти (10%), рафиниран петрол (8%), автомобили (7,5%), пътнически и товарни кораби (4%) и LCD дисплеи (3,6%).

Снимка: Божидар Марков

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер