Банер

компании > данни


Ръст от 4,3% на годишна база на промишленото производство, отчита НСИ

В преработващата промишленост най-висок ръст бележат производството на метални и тютюневи изделия

Със 7,1% е намаляло производството на облекла, с 6,4% производството на химични продукти, а при мебелите и напитките се наблюдава спад съответно с 4,6% и 3,7%.


Индексът на промишленото производство през ноември се увеличава с 1,6% на месечна и 4,3% на годишна база. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 2,4%, и в добивната промишленост - с 2,2%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление от 1,3%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 16,8%, производството на тютюневи изделия - с 12,8%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 9,6%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 9%.

Със 7,1% е намаляло производството на облекла, с 6,4% производството на химични продукти, а при мебелите и напитките се наблюдава спад съответно с 4,6% и 3,7%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 9,8%, в преработващата промишленост - с 4,9% и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 20%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 19,8%, производството на химични продукти - със 17,1%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 16,4%.

Намаление е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили - с 26%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 19,3%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 13%, производството на тютюневи изделия - с 12,3%.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер