коментари > прогнози


Леко забавяне на развитието на българската икономика през 2017 г. с очакван ръст на БВП от 2,8%

Това прогнозира световният лидер в застраховането на търговски кредити Euler Hermes в  доклада си за първото тримесечие на 2017 година

Експортът ще продължи да има положително отражение върху икономиката ни през 2017 г.

Очаква се леко забавяне на развитието на българската икономика  през 2017 г.  с очакван ръст на БВП от 2,8% (при 1,6% за Европа).  Увеличението на цените на горивата и енергията е една от причините средногодишната инфлация да достигне 1,8% за 2017 г.

Това прогнозира световният лидер в застраховането на търговски кредити Euler Hermes в  доклада си за първото тримесечие на 2017 година.

Рейтингът на България се запазва на ниво B2 – “умерен риск“. Той дава информация за степента на риска от забавени плащания и лоши вземания при осъществяване на сделки с компании, опериращи в съответната държава. Скалата на Euler Hermes включва два индикатора - за средносрочен риск от AA (най-нисък),A,BB,B,C,D (най-висок) и за краткосрочния риск по скала 1 (най-нисък) до 4 (най-висок).

“България попада в горната част на скалата и на индикатора B, и на индикатора 2. Има обаче комбинация от рискови фактори, която не ни позволява сега да повишим рейтинга, а и не очакваме това да е възможно през 2017 г.”, обясни Манфред Щамер, Главен анализатор Икономически проучвания и оценка на риска на Euler Hermes.

Според анализа основен проблем остава високият относителен дял на външния дълг – близо 74% от БВП през 2016 г. и прогноза за около 72,5% през 2017 и 2018 г. Това е значително по-високо от считаното за нормално за развиващи се икономики – 50%. След кризата от 2014 г. банковата система е стабилна, но следва да се отчете сериозният дял на необслужвани кредити, който се запазва на 20% и е най-високият в региона на Централна и Източна Европа.

Положително отражение върху икономиката ни през 2017 г. ще продължи да има експортът, който се оказа много важен фактор за предходната година с увеличение от 5,5%. Износът се очаква да се запази на сходни нива и през 2017 г. с - с ръст от 5.0% за 2017. Еuler Hermes прогнозира глобалният ръст на икономиката за 2017 г. да се увеличи до +2.8%, а ръстът в Еврозоната (основна експортна дестинация за България) да се стабилизира на ниво около +1.6% за 2017 г.

Повишената динамика в икономиката на международно ниво, сериозните политически промени у нас и по света, очакваните промени след Brexit, си остават сериозните рискове за бизнеса.

Затова както в световен мащаб, така и у нас през 2017 г. застраховките на търговските кредити са все по-важна гаранция. От Euler Hermes отчитат троен ръст на търсенето на услугата в България за първото тримесечие на 2017 г. в сравнение с предходната.

Според анализаторите цените на горивата безспорно ще окажат влияние върху българската икономика, като освен енергетиката, най-засегнатите сектори ще бъдат транспорт, химическа индустрия и метали.

Химическата индустрия в България се развива успешно през последните три години, като за 2016 г. средният ръст е 6%. Специалистите от Euler Hermes не очакват драматични проблеми за този сектор. По-уязвим се очаква да бъде транспортният сектор, тъй като е представен от множество компании с различен мащаб, профил и степен на организационна подготовка за промени. Той остава под засилен мониторинг и в чувствителната “оранжева” зона на риск според рейтинга по индустрии на Euler Hermes.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер