финанси > инвестиции


Чуждите инвестиции в България продължават своя отрицателен тренд

За първите два месеца на 2017 г. те са с 37% по-малко в сравнение със същия период на 2016 г.

От началото на 2017 г. се връща тенденцията преките чуждестранни инвестиции да са основно под формата на дългови инструменти, т.е. средства, предоставени от компаниите майки на дъщерните им дружества у нас.


Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България запазват ниските си нива и за първите два месеца на годината са с 37% по-малко спрямо същия период на миналата година, сочат данните на НСИ.

Миналата година чуждите инвестиции достигнаха едно от най-ниските си нива в историята – нетно 700 млн. евро. Толкова ниска стойност статистиката е отчитала за последно през 1998 г. Причината за това е „Лукойл“, която прекрати основната част  от мащабната си инвестиционна програма в началото на 2016 г. Предходните три години компанията вложи около 1.5 млрд. долара в обновяване на производството.

От началото на 2017 г. се връща тенденцията ПЧИ да са основно под формата на дългови инструменти, т.е. средства, предоставени от компаниите майки на дъщерните им дружества у нас. Същата беше ситуацията до 2015 г., докато през 2016 г. фирмите започнаха да връщат кредитите си.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 0.9 млн. евро, при 4.7 млн. евро за януари – февруари 2016 г.

По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (0.4 млн. евро, 44.6% от общия размер за януари – февруари 2017 г.), Казахстан (0.2 млн. евро, 23.8% от общия размер за периода) и Австрия (0.2 млн. евро, 22% от общия размер).

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари – февруари 2017 г. са от Холандия (35.1 млн. евро, 34.3% от общия размер за периода), Малта (16 млн. евро, 15.7%) и Германия (11.5 млн. евро, 11.3%). 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер