политика > бизнес среда


Общият показател на бизнес климата през юли се понижава с 1.4 пункта в сравнение с юни, но е над дългосрочното си средно равнище със 7.8 пункта

По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността се наблюдава нарастване на показателя

През следващите 3 месеца продажните цени в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите остават без промяна, показват бизнес анкетите на НСИ.


През юли 2017 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.4 пункта в сравнение с юни, но продължава да е над дългосрочното си средно равнище (със 7.8 пункта). По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността се наблюдава нарастване на показателя. Това показват данните от бизнес анкетите на НСИ.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” се увеличава с 1.3 пункта спрямо предходния месец в резултат на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца обаче прогнозите им са по-неблагоприятни.

Същевременно през юли в сравнение с април средното натоварване на мощностите в промишлеността се понижава (с 0.8 пункта) и достига 74.7%.

Основният фактор, затрудняващ дейността, остава несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила, посочени съответно от 47.4 и 25.2% от предприятията.

Относно продажните цени в промишлеността мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство

През юли съставният показател „бизнес климат в строителството” спада с 3.2 пункта, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро” към запазване на „същото”.

Анкетата регистрира подобрение на настоящата строителна активност, като прогнозите за следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани в сравнение с предходния месец.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да са най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса.

По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” намалява с 2.9 пункта в резултат на по-неблагоприятните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче се регистрира лек оптимизъм в прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Основните проблеми за дейността остават свързани с конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, макар че през последния месец е отчетено намаление на негативното им въздействие.

Относно продажните цени търговците предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Услуги

През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се понижава с 3.3 пункта, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро” към запазване на „същото”. Мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги са също по-резервирани.

Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са факторите, затрудняващи в най-голяма степен бизнеса в сектора.

По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер