политика > бизнес среда


БВП на България нараства с 3,6% през второто тримесечие на 2017 г.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2017 г. възлиза на 20 837 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2017 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си с 0.2 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 4.1%.


През второто тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България възлиза на 24 149 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 12 347 млн., като на човек от населението се падат 1 741 евро, по предварителни данни на НСИ.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.6% на БВП през второто тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 1.0% спрямо първото тримесечие на 2017 година.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2017 г. възлиза на 20 837 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2017 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си с 0.2 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 4.1%.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта до 29.5%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 66.4% при 66.0% през съответния период на предходната година.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер