политика > бизнес среда


Еврокомисар Хан: Ще влагаме средства
за постигане на растеж и заетост

Тъй като никой не може да гарантира вечно благосъстояние, днес повече от всякога се нуждаем от интелигентни инвестиции в целия Европейски съюз

През изминалото десетилетие кохезионната политика на ЕС постигна изключителни резултати, като създаде над един милион работни места, инвестира в обучения за подобряване на пригодността за заетост на повече от десет милиона души и съфинансира изграждането на над 2000 км магистрали и 4000 км железопътни линии.

В периода 2007-2013 г. само в България по линия на тази политика се инвестират 6,9 милиарда евро за регионални и социални разходи по широк набор от програми, които имат осезаема полза за всички граждани.

Моментът е ключов за новото формулиране на целите и задачите на кохезионната политика за подобряване на въздействието от нашите инвестиции чрез нов подход. Кохезионната политика ще продължи да възприема Европа като едно цяло, намалявайки различията между градските и селските райони, между силно- и слабонаселените места и в географски отдалечените региони. Тази политика влага средства за постигане на растеж и заетост - тя инвестира в хората, тяхното обучение, възможностите, които им се предлагат, и инфраструктурата за подобряване на качеството на техния живот.

В бъдещите си инвестиции ще определим за всеки район цели за увеличаване на заетостта, подобряване на резултатите от образованието и модернизиране на социалните услуги, както и за инвестиране в трансграничната инфраструктура, енергийната ефективност, технологиите и иновациите. Това бе причината през юни Европейската комисия да обяви, че в бъдещия период на финансиране от ЕС кохезионната политика трябва да получи подходящ бюджет, за да задържи устойчивия растеж и заетост, като предложените за следващите седем години средства възлизат на 376 милиарда евро.

Предвид факта, че правителствата в цяла Европа съкращават бюджетните средства, е необходимо да работим с партньорите си на място в България, както и във всички държави членки и региони, за да направим тази политика още по-ефективна както по отношение на постигането на конкретни резултати, така и като гарантираме възвръщаемост на парите на данъкоплатците. Знаем, че 23 млн. души в момента търсят работа в ЕС, а за над 113 милиона души се счита, че са застрашени от живот на ръба на бедността. Затова трябва да инвестираме в обучение, образование, предприемачество и подкрепа за търсещите работа лица. За тази цел предложихме минимум 25% финансирането по линия на кохезионната политика на ЕС да се прави от Европейския социален фонд. Част от него трябва да е за откриване на възможности пред хората в неравностойно положение и за намаляване на бедността.

Основните елементи от нашите предложения в сферата на кохезионната политика за периода 2014-2020 г. се изразяват в съсредоточаване в няколко приоритетни области - определяне на по-ясни цели за постигане на по-голямо въздействие и още по-добри резултати - посредством иновации, засилено сътрудничество и споделена отговорност.

Преди всичко бихме желали да опростим кохезионната политика и да я направим по-ефективна и по отношение на резултатите и на контрола. Предлагаме да бъдат подписани споразумения за партньорство с всяка държава членка, в които да бъде заложена ясна инвестиционна стратегия и средствата да бъдат съсредоточени върху ограничен брой области. Искаме също така да се постигне недвусмислено съгласие за условията, които да бъдат изпълнени, преди да се предоставят средства от ЕС,

в т.ч. конкретни реформи и изпълнение на ключови изисквания. Накрая трябва да постигнем ново ниво на опростяване, например чрез хармонизиране на всички правила, за които е възможно, и по-широко използване на опростените възможности за разходите.

С предложенията, които представяме днес, подготвяме всички европейски региони за все по-глобализираната конкуренция, пред която сме изправени; съобразяваме се с нуждите и отличителните характеристики на всеки регион; стремим се да осигурим растеж и заетост във всички региони, да подобрим вътрешния пазар на ЕС и да гарантираме, че инвестиции се правят в целия ЕС. Тъй като никой не може да гарантира вечно благосъстояние, днес повече от всякога се нуждаем от интелигентни инвестиции в целия Европейски съюз.

Йоханес Хан - Еврокомисар по регионалната политика

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер